Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych – w Lublinie odbyło się ogólnopolskie seminarium studentów
Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych – w Lublinie odbyło się ogólnopolsk
O tym, że przyszłość i postęp medycyny należy do młodego pokolenia wiadomo nie od dziś. Coraz częściej pasjonaci nauki starają się zdobyć wiedzą z wielu dziedzin, aby lepiej zrozumieć nurtujące ich zagadnienia. Często źródłem takiej wiedzy stają się studenckie konferencje naukowe, które pozwalają nie tylko na poznanie nowych wiadomości, ale również na doskonalenie umiejętności prezentacji siebie oraz nawiązaniu nowych znajomości. W Lublinie na temat nowych metod leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki rozmawiali studenci z całej Polski.

14 marca w Lublinie odbyła się już trzecia edycja Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego pt.: "Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych". W spotkaniu wzięło udział blisko 50 osób z różnych jednostek naukowych w całej Polsce, studentów z kierunku lekarskiego, biotechnologii, biologii oraz analityki medycznej. Poruszane zagadnieniawystąpień były ściśle związane z tematem Seminarium podczas których prezentowano prace zarówno badawcze, jak i przeglądowe.

Ideą zorganizowanej debaty była synteza wiedzy dotyczącej biologii i genetyki nowotworów oraz odniesienie jej do zagadnień klinicznych. Interdyscyplinarne podejście do chorób nowotworowych jest niezwykle ważne. Poznanie molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie nowotworów ma odzwierciedlenie w diagnostyce i terapii. Obecnie coraz częściej w leczeniu stosuje się terapeutyki celowane molekularnie. Im wcześniej studenci kierunków zarówno medycznych, jak i biologicznych planujący specjalizacyjną wiedzę związaną z onkologią, będą poznawać tę dziedzinę z każdej strony, tym lepiej przygotują się do wykonywanego zawodu. Ponadto tego typu spotkania są bardzo dobrą okazją do wymiany poglądów przez młodych naukowców. Jest to dobry początek współpracy przyszłych onkologów, diagnostów, biologów molekularnych i biotechnologów. - mówi Sylwia Popek Przewodnicząca Komitetu Naukowego, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Adama Pudełko ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który starał się odpowiedzieć na pytanie jaką rolę w procesie nowotworzenia odgrywają łańcuchy siarczanu dermatanu. Jak się okazało, zdolność tych cząsteczek do wiązania i inhibicji różnych czynników wzrostowych sugeruje, iż polisacharydy te mogą hamować wiele procesów związanych z nowotworzeniem, takich jak wzrost komórek nowotworowych, angiogeneza, naciekanie nowotworu na sąsiednie tkanki, czy też tworzenie przerzutów. Tematem efektywnej terapii przeciwnowotworowej zainteresował Michał Marcińca z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który opowiedział o zastosowaniu substancji MPDL3280A w zwalczaniu oporności wielolekowej raka płuc. Lek znajduje się już w II i III fazie badań klinicznych. Przedstawione fakty wskazują, że MPDL3280A nie bez powodu został entuzjastycznie nazwany lekiem roku 2013. Równie dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja pt.: Rearanżacje genu ETV6 w nowotworach układu krwiotwórczego przedstawiona przez Katarzynę Osmańską, doktorantkę z Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja jest przyjazna dla studentów, zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych. Daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zainteresowań z szerokiej dziedziny jaką jest etiopatogeneza wszelakich chorób nowotworowych. Organizatorzy zapewnili atmosferę sprzyjającą nawiązywaniu nowych znajomości, dzieleniu się doświadczeniem naukowym, jak i życiowym. Dla mnie to świetne miejsce do rozpoczęcia swojej przygody z wyjazdami naukowymi oraz wygłoszenia prezentacji dla środowiska znacznie szerszego niż macierzysty uniwersytet – podsumował uczestnik Seminarium Mateusz Lejawa, student biotechnologii ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Nad prawidłowym przebiegiem obrad i poprawnością merytoryczną spotkania czuwał Komitet Naukowy reprezentowany przez Panią dr hab. n. med. Agatę Filip z Zakładu Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną UM w Lublinie, Panią dr hab. n. med. Halinę Antosz z Zakładu Genetyki Medycznej UM w Lublinie oraz Panią prof. Wandę Małek z Zakładu Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie. Merytoryczne wsparcie pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w postaci słowa komentarza do przedstawionych prac przyczyniło się do nawiązania dyskusji, będącej zarazem wymianą poglądów badawczych.

Komisja przyznała wyróżnienia dla najlepszych prezentacji:

  • I miejsce - Michał Marciniec UM Lublin - Strategie zwalczania oporności wielolekowej nowotworów. Substancja MPDL3280A – wielka nadzieja w chemioterapii raka płuc.
  • II miejsce - Paweł Pawluczuk  UM Lublin - Letril w leczeniu oraz profilaktyce chorób nowotworowych.
  • III miejsce - Iwona Bronisz UM Lublin - Ocena poziomu białka czynnika indukowanego hipoksją 1 (HIF-1) oraz transportera glukozy – 1 (GLUT-1) w komórkach płaskonabłonkowego raka szyjki macicy.
  • Wyróżnienie - Adam Pudełko SUM Katowice - Rola łańcuchów siarczanu dermatanu w procesie nowotworzenia.

Konferencja zakończyła się w miłej atmosferze. Nowe znajomości być może już niedługo zaowocują nowymi odkryciami. Póki co organizatorzy zapeniają, że kolejna edycja Konferencji pt. ,, Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych” odbędzie się już za rok.

KOMENTARZE
Newsletter