Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dlaczego krew pępowinowa jest tak cenna?
13.12.2012
Dlaczego krew pępowinowa jest tak cenna?
Polski Bank Komórek Macierzystych zorganizował II edycję Dni Krwi Pępowinowej, które zakończyły się 27 listopada bieżącego roku. W tym czasie kobiety z całej Polski, rodzące w szpitalach uczestniczących w akcji, miały możliwość przekazania krwi pępowinowej swojego dziecka do publicznego banku krwi pępowinowej utworzonego w 2011 r przez PBKM. Przeczytaj również: Krew pępowinowa na wokandzie Parlamentu Europejskiego Preparaty zastępujące krew- czy kiedyś uda się zastąpić krwinki czerwone?

Krew pępowinowa to nic innego jak krew pozostająca w pępowinie oraz łożysku po odpępnieniu dziecka. Jej pobranie jest bezbolesne dla matki ze względu na brak unerwienia sznura pępowinowego. Średnio przy jednym pobraniu uzyskuje się 40-100 ml krwi pępowinowej. Jednak podczas odpowiedniej preparatyki laboratoryjnej  liczba mililitrów ulega zmniejszeniu. Jeszcze do niedawna krew ta traktowana była jako odpad medyczny i utylizowana razem z łożyskiem. Od momentu kiedy wykryto w niej ogromną liczbę  komórek macierzystych zaczęto je coraz częściej wykorzystywać w medycynie.

Komórki macierzyste to pierwotne, niewyspecjalizowane komórki które charakteryzują się czterema podstawowymi cechami: są zdolne do samoodnawiania, dojrzewania, podziału przez czas nieokreślony i do tworzenia bardziej wyspecjalizowanych linii komórkowych. Pierwotnie do pobierania komórek macierzystych wykorzystywano szpik kostny. Następnie mobilizowaną odpowiednimi lekami krew żylną.  Lista chorób leczonych z wykorzystaniem krwi pępowinowej jest bardzo długa i obejmuje między innymi białaczki ostre i przewlekłe, choroby spowodowane defektem komórek macierzystych, zespoły rozrostowe układu chłonnego,  choroby układu odpornościowego czy też nowotwory.        

Dokładniejszy  sposób doboru dawcy i biorcy opisał dla portalu Biotechnologia.pl dr. Dariusz Boruczkowski, specjalista chorób dzieci i transplantologii klinicznej z Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Nie można porównywać przeszczepień /transplantacji/ narządów z transplantacjami komórek macierzystych. W tych  dwóch różnych gałęziach medycyny obowiązują różne zasady doboru dawców. Zgodność tkankową określa się badając antygeny HLA (human leukocyte antigens). W przeszczepianiu komórek najlepsze wyniki (pod względem powikłań związanych ze zgodnością) są osiągane jeżeli dawca i biorca będzie zgodny w 100%, czyli będą zgodne wszystkie antygeny transplantacyjne. Niezgodność grup głównych krwi i czynnika Rh nie jest przeciwskazaniem. Może być tylko utrudnieniem.

Krew pępowinowa zawiera nie tylko krwiotwórcze komórki macierzyste dające początek komórkom krwi, ale także komórki mezenchymy dające początek komórkom tkanki nerwowej, kostnej, mięśniowej, w tym także komórkom mięśnia sercowego. Fakt ten daje nową nadzieję w wykorzystaniu krwi pępowinowej. Już teraz amerykańscy naukowcy w Health Science Center at Houston (UTHealth) na University of Texas (USA)prowadzą badania dotyczące wykorzystania komórek macierzystych w terapii pacjentów po udarze niedokrwiennym. Badania przeprowadzone wcześniej na myszach  udowodniły, że wykorzystanie tego materiału pozwala zwierzętom na pełen powrót do zdrowia. Natomiast badania przeprowadzone u  10 pacjentów, którym podawano komórki macierzyste między 13 a 19 dniem po udarze są obiecujące. Być może w niedalekiej przyszłości krew pępowinowa, zawierająca komórki macierzyste będzie miała zastosowanie nie tylko w leczeniu chorób hematologicznych lub onkologicznych, ale także poszerzy się lista leczonych w ten sposób schorzeń i urazów.

 

Marta Kikowska

 

Źródła:

http://www.pbkm.pl

korespondencja własna

KOMENTARZE
Newsletter