Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przemysł spożywczy: Zawartość metali.

Juliusza Osterwy 28

92-620 Łódź

Główny telefon: +48 792 53 53 63

Główny email: analytical@analytical.pl

Strona www: http://www.analytical.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Przemysł spożywczy: Zawartość metali.

Ich dopuszczalne zawartości w żywności są limitowane w rozporządzeniach i innych aktach prawnych. kadm ołów rtęć arsen żelazo miedź selen chrom bizmut antymon cyna tellur i innych

Newsletter