Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
PRACOWNIA BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

Badania usługowe

  1. Projektowanie i koordynacja badań przedklinicznych
  2. Testy substancji o aktywności neuroprotekcyjnej lub antynowotworowej w hodowlach komórkowych in vitro
  3. Badania toksykologiczne: preparatyka histologiczna i analiza histopatologiczna tkanek zwierzęcych
  4. Badania farmakokinetyczne w modelach mysich
  5. Utrzymanie linii komórkowych i myszy w eksperymencie
  6. Zakładanie i prowadzenie pierwotnych hodowli mysich neuronów hipokampalnych i korowych
  7. Otrzymywanie standardowych i nowych mysich modeli chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych (modyfikacje farmakologiczne, przeszczepianie komórek immunodefetywnym myszom)
  8. Analiza mechanizmu działania substansji aktywnych, w tym wysokoprzepustowa analiza poziomu białek w lizatach komórkowych (TurboTM immunoblotting)
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter