Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pomiary mikroskopowe w wysokiej rozdzielczości
Numer oferty UW_0017 Autor wpisu: da.jankowski Dziedzina nauki: Chemia
Słowa kluczowe: skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) mikroskopia sił atomowych (AFM)skaningowa mikroskopia tunelowa (STM)

Rodzaj usługi: Charakterystyka mikroskopowa materiałów stałych.

Nazwa usługi: Pomiary mikroskopowe w wysokiej rozdzielczości.

 

Opis:

SEM - obrazowanie próbek w warunkach próżniowych, rozdzielczość ok. 2 nm. Jeśli próbka jest nieprzewodząca, przed pomiarem musi być pokryta cienką warstwą materiału przewodzącego.
Zastosowanie: wszelkie rodzaje stałych, nielotnych próbek.
TEM - obrazowanie próbek w warunkach próżniowych, rozdzielczość ok. 0.5 nm. Ponieważ wiązka elektronowa przechodzi przez próbkę, jej grubość nie może przekraczać ok. 200 nm (w tym celu konieczna może być preparatyka próbki przed pomiarem, np. zatopienie w żywicy i pocięcie na cienkie skrawki z wykorzystaniem ultramikrotomu).
Zastosowanie: obrazowanie nanocząstek, materiałów biologicznych, polimerów.
AFM - obrazowanie stałych powierzchni, rozdzielczość ok. 0.1 nm. Możliwe pomiary in situ w roztworach (tzn. stała powierzchnia w kontakcie z roztworem). Badana powierzchnia musi być makroskopowo płaska.
Zastosowanie: stałe podłoża, np.powierzchnia metalu, szkła, warstwy polimeru.
STM - metoda podobna do AFM, o nieco wyższej rozdzielczości, ale wymagająca próbek przewodzących.
Zastosowanie: stałe, płaskie podłoża metaliczne.

news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter