Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Charakterystyka materiałów metodami spektroskopii oscylacyjnej
Numer oferty UW_0015 Autor wpisu: da.jankowski Dziedzina nauki: Chemia
Słowa kluczowe: spektroskopia Ramana spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera FTIR

Rodzaj usługi: Charakterystyka próbek stałych, ciekłych i gazowych z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej i w podczerwieni.

Nazwa usługi: Pomiary metodami spektroskopii Ramana i FTIR.

 

Opis:

Spektroskopia Ramana - w spektroskopii ramanowskiej dokonywany jest pomiar widma oscylacyjnego molekuł prowadząc pomiar intensywności światła z zakresu nadfioletu, widzialnego lub bliskiej podczerwieni, nieelastycznie rozproszonego na próbce. Metoda może być wykorzystana zarówno do identyfikacji molekuł jak i do pomiarów ilościowych. Widma mogą być rejestrowane dla próbek ciekłych, stałych i gazowych. Możliwe są także pomiary cienkich filmów molekularnych na stałych podłożach. Stosując wzbudzenie odpowiadające obszarowi absorpcji elektronowej próbki otrzymać można tzw. rezonansowe widmo Ramana, które charakteryzuje się znaczną intensywnością. Słabe z natury rozproszenie ramanowskie można także wzmocnić kilka rzędów wielkości stosując tzw. powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana (SERS).
Zastosowania: identyfikacja składników próbki (molekuł, polimorfów).
Spektroskopia w podczerwieni (FTIR)- pomiar widma oscylacyjnego (komplementarnego do widm ramanowskich, w uproszczeniu: pasma niewidoczne w spektroskopii Ramana widoczne są w FTIR i odwrotnie) pozwala na identyfikację składnika (lub składników badanej próbki). Pomiary wykonywane są w formie pastylki KBr (próbka rozcierana jest z KBr a następnie prasowana w formę pastylki) lub odbiciowo bez specjalnego przygotowania.
Zastosowania: identyfikacja składników próbki (molekuł, polimorfów).

news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter