Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania mikrobiologiczne

Muchoborska 18

54-424 Wrocław

Główny telefon: + 48 71 798 58 00

Główny fax: + 48 71 798 58 00

Główny email: wpt@technologpark.pl

Strona www: http://www.technologpark.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Badania mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne:

A. Żywność i pasze:
 

 1. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów (PN-EN ISO 4833:2004).

 2. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni w produktach żywnościowych lub paszy o aktywności wody wyższej niż 0,95 (PN-ISO 21527-1:2009).

 3. Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella ssp. (PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007).

 4. Oznaczanie Staphylococcus aureus (PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004; PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004; PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005).

 5. Oznaczanie Escherichia coli (PN-ISO 16649-2:2004; PN-ISO 7251:2006).

 6. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae (PN-ISO 21528-2:2005).

 7. Oznaczanie liczby Clostridium perfringens (PN-EN ISO 7937:2005).

 8. Oznaczanie Listeria monocytogenes (PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005; PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005).

 9. Kontrola czystości mikrobiologicznej powierzchni produkcyjnych i opakowań.

 

 


B. Produkty farmaceutyczne i suplementy diety:
 1. Oznaczanie ogólnej liczby bakterii (FP PL – IX).

 2. Oznaczanie liczby pleśni (FP PL – IX).

 3. Oznaczenie Salmonelli (FP PL – IX).

 4. Oznaczanie Staphylococcus aureus (FP PL – IX).

 5. Oznaczanie Escherichia coli (FP PL – IX).

 6. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae (FP PL – IX).

 7. Oznaczanie liczby bakterii beztlenowych typu Clostridium (FP PL – IX).

 8. Oznaczanie Listeria monocytogenes (FP PL – IX).

 9. Test skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej dla preparatów leczniczych zaliczanych do II grupy – leki zewnętrzne, stosowane miejscowo (FP PL – IX).

 10. Określenie mikrobiologicznej jakości niejałowych preparatów farmaceutycznych i substancji do celów farmaceutycznych (FP PL – IX).

 11. Ocena mikrobiologiczna opakowań preparatów leczniczych i suplementów diety (FP PL – IX).

C. Kosmetyki i chemia gospodarcza:
 1. Oznaczenie całkowitej liczby tlenowych drobnoustrojów mezofilnych metodą płytkową.

 2. Oznaczenie ogólnej liczby drożdży i pleśni.

 3. Badanie jakościowe Pseudomonas aeruginosa.

 4. Badanie jakościowe Straphylococcus aureus.

 5. Badanie jakościowe Candida albicans.

 6. Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych (ISO 11930:2012).

 7. Badanie czystości mikrobiologicznej surowców kosmetycznych i chemii gospodarczej.

 8. Kontrola czystości mikrobiologicznej opakowań.

Badania kosmetyków i chemii gospodarczej wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków i procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych lub wg procedur określonych w Farmakopea Polska IX.

  D. Woda:
 1. Oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów (PN-EN ISO 6222:2004).

 2. Oznaczanie bakterii grupy coli i Escherichia coli (PN-EN ISO 9308-1:2004).

 3. Oznaczanie enterokoków kałowych (PN-EN ISO 7899-2:2004).

 4. Oznaczanie Legionella spp. (PN-EN ISO 11731-2:2008).

 5. Oznaczanie Pseudomonas aeruginosa (wg normy PN-EN ISO 16266:2009).

 6. Oznaczanie Clostridium perfringens (Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 23 grudnia 2010).

    

 


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


KONTAKT:
Główny Specjalista ds. Laboratoriów
dr inż. Agnieszka Kowalska
tel. 71 798 58 02
e-mail: agnieszka.kowalska@technologpark.pl

news

<Sierpień 2021>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
Pomiar pH próbek farmaceutycznych
2021-07-28 do 2021-09-29
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter