Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza białek i peptydów

Trzy lipy 3/1.38

80-172 Gdańsk

Główny telefon: +48 58-739-61-50

Główny fax: +48 58-739-61-50

Główny email: info@blirt.eu

Strona www: http://www.blirt.eu

Wyślij zapytanie ofertowe
Analiza białek i peptydów
Firma BLIRT S. A. oferuje analizy biochemiczne białek i peptydów w zakresie: - ustalania masy cząsteczkowej białek oraz peptydów - ustalania masy cząsteczkowej koniugatów białek ze związkiem niskocząsteczkowym oraz stopnia obsadzenia białka tym związkiem - potwierdzania sekwencji aminokwasowej peptydów - oznaczeń ilościowych białek za pomocą chromatografii cieczowej HPLC: chromatografia w układzie faz odwróconych (RP), wykluczania (SEC), jonowymienna (IEC).
Newsletter