Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Aminokwasy białkowe (badanie wymagające przeprowadzenia hydrolizy kwaśnej, hydrolizy zasadowej oraz hydrolizy z utlenianiem), pełny skład z tryptofanem

Symbol

CLA/PLC/20 i CLA/PLC/34

Opis metody badań

M. HPLC

Newsletter