Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
QTRam

ul. Centralna 27

05-816 Opacz-Kolonia

Główny telefon: +48 22 723 02 27

Główny email: info@metrohm.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
QTRam
Nazwa
QTRam
Producent
B&W Tek
Funkcja
Analiza spektroskopowa Ramana

Spektrometr pracujący w trybie transmisji, przeznaczony do analizy ilościowej oraz jakościowej substancji/związków aktywnie czynnych (API) oraz materiałów pomocniczych w przemyśle farmaceutycznym oraz kosmetycznym. Może znaleźć zastosowanie na etapie analizy jednolitości mieszanek oraz gotowych form produktów w postaci tabletek, czy kapsułek. Urządzenie zapewnia spełnienie wymogów integralności danych zgodnie z wytycznymi ALCOA+, czy Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

Newsletter