Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Technik - manager laboratorium

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2021-09-08 - 2021-09-20
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

Technik - manager laboratorium

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat (możliwa część etatu)

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub specjalistyczne (biologiczne lub pokrewne)

- doświadczenie zawodowe mile widziane

- dobra znajomość języka angielskiego

- dobra znajomość pakietu MS Office

- skrupulatność, odpowiedzialność i chęć do pracy

- dobra organizacja i zaangażowanie

 

Zakres zadań na stanowisku:

- udział w pracach eksperymentalnych uzależniony od doświadczenia, w tym: przygotowanie i sterylizacja materiałów, podłoży hodowlanych, buforów

- prowadzenie zakupów materiałów i odczynników

- udział w tworzeniu dokumentacji pracowni

- udział w obsłudze administracyjnej projektów

 

Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę

- data rozpoczęcia pracy 01.10.2021r.

- możliwość rozwoju zawodowego

- dodatkowe benefity: pakiet medyczny, ubezpieczenie pracownicze, fundusz socjalny

 

Forma i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie dokumentów do 20.09.2021r. e-mailem na adres: hr@nencki.edu.pl

 

Wymagane dokumenty: CV

 

Zapytania można kierować bezpośrednio do kierownika pracowni dr Piotra Brągoszewskiego p.bragoszewski@nencki.edu.pl

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter