Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Stypendysta

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2019-08-26 - 2019-09-25
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko:

 

stypendysta

 

Liczba stanowisk - 1

Wymagania:

  1. Student studiów III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk biologicznych, w momencie podjęcia pracy w projekcie (1.10.2019).
  2. Biegłość w posługiwaniu się technikami mikroskopowymi, behawioralnymi oraz obliczeniowymi (środowisko Python lub Matlab).
  3. Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie neurobiologii oraz samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów.
  4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Celem projektu jest opracowanie nowej techniki obrazowania i rejestracji aktywności mózgowej, która jest związana z pamięcią przestrzenną i zachowaniami apetytywnymi, zarówno fizjologicznymi (uczenie się i pamięć) jak i patologicznymi (uzależnienie od alkoholu). Badania będą miały na celu opracowanie i rozwój miniaturowych endoskopów fluorescencyjnych (miniscope.org) oraz dedykowanych soczewek GRIN, umożliwiających funkcjonalne obrazowanie głębokich partii mózgu.

Typ konkursu – TEAM FNP

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 4500 zł/mies. Okres pracy w projekcie - 24 miesięcy.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25 września 2019 r.

Informacje dodatkowe:

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

  • list motywacyjny,
  • życiorys naukowy (curriculum vitae),
  • informacje kontaktowe.

 

Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: r.czajkowski@nencki.gov.pl

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Wrzesień 2019>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
17
Biznes w Genach
2019-09-17 do 2019-09-17
18
Cancer Prevention 2020
2019-09-18 do 2019-09-18
21
22
27
28
29
2
Business Insider Trends Festival
2019-10-02 do 2019-10-03
4
BioNinja Challenge 2019
2019-10-04 do 2019-10-06
5
6
Newsletter