Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Stypendium dla doktoranta w Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Fit company profile uj2
Termin ważności:
2021-07-20 - 2021-08-23
Województwo / region:
małopolskie

Dziedzina: mikrobiologia, immunologia

Kwota stypendium: 3 500 złotych/miesiąc (kwota nie podlega opodatkowaniu)

Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 lub 1 listopada 2021

Okres zatrudnienia: 36 miesiący 

Instytucja: Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Kierowniczka projektu: dr Maja Sochalska

Tytuł projektu: Celowe hamowanie ekspresji białek anty-apoptotycznych z rodziny Bcl-2 w makrofagach jako potencjalna terapia paradontozy. 

Projekt jest realizowany w ramach programu SONATA Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest szczegółowa charakterystyka patologicznych zmian w przeżywalności oraz funkcji neutrofili in vitro i in vivo (mysich i ludzkich) pod wpływem różnych czynników wirulencji wyizolowanych z patogenu Porphyromonas gingivalis. Badania te nie tylko pogłębią naszą wiedzę na temat tej choroby, ale również mogą pozwolić na identyfikację nowych celów terapeutycznych, w przyszłości stanowiących podstawę dla testowania nowych klas leków w terapii schorzeń przyzębia.

Zadania badawcze: 

 • Badania in vitro na liniach makrofagowych HoxB8 w obecności bakterii P. gingivalis lub różnych czynników wirulencji. 
 • Analiza wpływu różnych inhibitorów białek antyapoptotycznych na przeżywalność i funkcje makrofagów in vitro.
 • Analiza ex vivo przeżywalności i funkcji makrofagów wyizolowanych z ludzkiej oraz wpływ inhibitorów białek antyapoptotycznych.

Lista wymaganych dokumentów:

 • Podanie/list motywacyjny
 • CV z opisem dotychczasowego doświadczenia w pracy laboratoryjnej. 
 • Odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o spodziewanej dacie obrony pracy magisterskiej.
 • Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych ze strony Działu Spraw Osobowych UJ.
 • Dane kontaktowe do osób mogących udzielić referencji.

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): maja.sochalska@uj.edu.pl

Oczekujemy

 • Tytuł magistra lub jego ekwiwalent w takich dziedzinach, jak biotechnologia, biochemia lub pokrewne lub zaświadczenie o zaplanowanej dacie obrony pracy magisterskiej. 
 • Doświadczenie w pracy z pierwotnymi komórkami eukariotycznymi oraz w podstawowych technikach biologii komórki (ELISA, Western blot, cytometria przepływowa) udokumentowane wynikami w pracy magisterskiej lub publikacji. 
 • Doświadczenie w pracy z bakteriami anaerobowymi będzie mile widziane. 
 • Doświadczenie w badaniu leukocytów (izolacje, hodowla, stymulacje) będzie mile widziane.
 • Doświadczenie w analizie wyników cytometrii przepływowej przy użyciu Flow Jo i GraphPad Prizm będzie mile widziane. 
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie.  
 • Umiejętność samodzielnej organizacji swojej pracy i dokumentowania pracy eksperymentalnej
 • Zaangażowanie, sumienność i niezawodność oraz dyspozycyjność do pracy w niestandardowych godzinach.  
 • Umiejętność pracy w grupie. 

Oferujemy

 • Pracę w doskonale wyposażonym laboratorium z dostępem do nowoczesnej aparatury badawczej. 
 • Realizację programu studiów doktoranckich w czołowym polskim uniwersytecie.
 • Współpracę z czołowymi polskimi i zagranicznymi naukowcami.
 • Możliwość udziału w międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter