Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Stanowisko techniczne

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2020-07-27 - 2020-08-10
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydatów na stanowisko:

Stanowisko techniczne

 

Konkurs na zatrudnienie w projekcie FNP TEAM TECH CORE FACILITY PLUS/2017-2/2 (POIR.04.04.00-00-23C2/17-00/ Aneks nr POIR.04.04.00-00-23C2/17-03) „FlowPROSPER - Flow cytometry Protein Signature platform for Personalized therapies” trzech pracowników naukowo-technicznych

 

Liczba stanowisk: 3

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Dziedzina nauki: biologiczna

Typ i rodzaj konkursu: FNP TEAM TECH CORE FACILITY PLUS

 

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin (30%) od 17 SIERPNIA 2020 do 31 LIPCA 2021

 

Wymagania:

 

Stanowisko 1:

Wykształcenie: medyczne

Doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami COVID-19

Doświadczenie w diagnostyce i selekcji pacjentów

Doświadczenie w analizie wyników pacjentów i ozdrowieńców COVID-19

Zdolności organizacyjne w zakresie kontaktu z pacjentami i logistyki realizacji projektu /pobierania materiału

Znajomość języka angielskiego

 

Stanowisko 2:

Wykształcenie w zakresie nauk biologicznych, biotechnologicznych lub pokrewnych

Znajomość obsługi cytometrów BD FACSCalibur, BD LSRFortessa oraz sortera BD FACSAria

Znajomość oprogramowania FACSDiva i FloJo

Doświadczenie w pracy z materiałem ludzkim / klinicznym

Doświadczenie w realizacji projektów przedklinicznych/klinicznych

Doświadczenie w izolacji komórek krwi, surowicy, plazmy

Doświadczenie w zakresie cytometrii przepływowej

Doświadczenie w wykonywaniu testów ELISA na materiale klinicznym

Znajomość języka angielskiego

 

Stanowisko 3:

Stopień naukowy magister nauk biologicznych, biotechnologicznych lub pokrewnych

Znajomość obsługi cytometrów BD FACSCalibur, BD LSRFortessa oraz sortera BD FACSAria

Znajomość oprogramowania FACSDiva i FloJo

Duże doświadczenie w planowaniu i tworzeniu wieloparametrowych paneli cytometrycznych oraz wieloparametrowych (wielokolorowych) analizach cytometrycznych

Duże doświadczenie w sortowaniu komórek, w tym komórek krwi

Doświadczenie w pracy z materiałem ludzkim / klinicznym

Doświadczenie w realizacji projektów przedklinicznych/klinicznych

Znajomość języka angielskiego

 

 

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin (30%) od 17 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021

 

Wymagane dokumenty:

1. Krótki list motywacyjny (nie więcej niż pół strony)

2. Życiorys naukowy oraz informacje kontaktowe

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: prosimy o przesyłanie cv na adres hr@nencki.edu.pl do 10 sierpnia 2020 r. z dopiskiem „FNP”.

 

 

Dane kontaktowe: Katarzyna Piwocka k.piwocka@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej:

www.nencki.gov.pl

http://cytometry.nencki.gov.pl/

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Sierpień 2020>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
4
5
6
Newsletter