Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Stanowisko naukowo-techniczne

For show action uj collegium medicum
Termin ważności:
2022-01-03 - 2022-02-07
Województwo / region:
małopolskie, Kraków
Firma:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum poszukuje pracownika
na stanowisko naukowo-techniczne
w Pracowni - Bank Tkanek i Komórek Zakładu Transplantologii
Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM


Opis stanowiska:

  • prowadzenie hodowli komórkowych
  • wytwarzanie sterylnych badanych produktów leczniczych - ATIMP (Advanced Therapy Investigational Medicinal Product) w standardzie GMP
  • prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami farmaceutycznego systemu zarządzania jakością

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe z zakresu farmacji, biologii, biotechnologii lub pokrewnych.
  • udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium

Dodatkowo od kandydata oczekujemy: 

  • umiejętności pracy zespołowej.

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • podpisane własnoręcznie oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182)".

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 07.02.2022

osobiście w: Zakładzie Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu  Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
  
lub

mailem na adres: zt@cm-uj.krakow.pl

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mailowy lub droga telefoniczną na podany w dokumentach numer telefonu.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożonych dokumentów Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zwraca, oferty niewykorzystane zostaną zniszczone.
 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter