Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Stanowisko adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Fit company profile uj2
Termin ważności:
2021-11-18 - 2021-12-31
Województwo / region:
małopolskie

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ w ramach realizacji projektu badawczego NCN SONATA pt. Komórkowe i molekularne mechanizmy indukcji cytokin mobilizujących. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2021 r.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,
 5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,
 8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB (ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, pok. D212) lub drogą elektroniczną, na adres: agata.szade@uj.edu.pl (w tytule maila proszę umieścić frazę „SONATA Postdoc”).

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie Centrum Spraw Osobowych UJ.

Oczekujemy

 • posiadania co najmniej stopnia doktora;
 • odpowiedniego dorobku naukowego;
 • czynnego udziału w życiu naukowym;
 • poświadczonego współautorstwem publikacji badawczych: a) doświadczenia w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy) lub gotowości rozpoczęcia pracy ze zwierzętami; b) znajomości technik biologii molekularnej, szczególnie pożądane jest doświadczenie w sekwencjonowaniu RNA, CHIPseq lub podobnych technikach; c) umiejętności analizy danych, doświadczenie w przeprowadzaniu analiz bioinformatycznych lub chęć nauki przeprowadzania takich analiz; d) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w cytometrii przepływowej oraz umiejętność sortowania komórek,
 • doświadczenie w pracy w projektach badawczych,
 • biegłej znajomosci j. angielski,
 • umiejętności samodzielnego planowania, przeprowadzania oraz dokumentowania eksperymentów,
 • umiejętności pracy w zespole.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych mogą być zatrudnione jedynie osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Na stanowisku nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter