Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Specjalista w Pracowni Mikroskopii Elektronowej

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2023-10-03 - 2024-10-03
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalisty w Pracowni Mikroskopii Elektronowej

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Dziedzina nauki: nauki przyrodnicze

Czas rozpoczęcia pracy: 01.2024

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Forma składania ofert: elektronicznie na adres: hr@nencki.edu.pl z dopiskiem „Specjalista” .

 

Wymagane dokumenty:

  • CV

(Rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym, bez terminu końcowego).

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Oczekujemy

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk przyrodniczych,
  • samodzielność, odpowiedzialność, punktualność, dobra organizacja pracy,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane umiejętności dodatkowe:

  • doświadczenie w pracy z mikroskopem elektronowym, umiejętność wykonywania mikroanalizy X-ray, tomografii mikroskopowej, modelowania 3D modeli tomograficznych,
  • umiejętność przygotowywania próbek z materiału biologicznego,
  • znajomość technik mikroskopii elektronowej i technicznych aspektów funkcjonowania mikroskopów.


 

Opis firmy

Klauzula Informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.03.2024 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter