Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Specjalista ds. wsparcia laboratoryjnego

For show action iimcb cmyk
Termin ważności:
2024-05-14 - 2024-06-13
Województwo / region:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) poszukuje

Specjalisty ds. wsparcia laboratorium

 

Profil stanowiska

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za wsparcie administracyjne kierownika oraz pracowników Laboratorium Struktury Białka https://shorturl.at/dkqCW , w tym w szczególności:

 

 • dokonywanie zamówień odczynników laboratoryjnych, sprzętu niezbędnego do realizacji zadań Laboratorium (np. aparatura, materiały laboratoryjne), materiałów biurowych, środków czystości, materiałów BHP i artykułów spożywczych oraz innych zleconych przez Kierownika Laboratorium oraz przechowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej zamówień
 • wykonywanie rutynowych prac laboratoryjnych z zakresu biochemii i/lub biologii komórki
 • wdrażanie i praktyczny nadzór nad nowymi współpracownikami (stażyści, początkujący w laboratorium)
 • pomoc w części administracyjnej wniosków grantowych, w razie potrzeby tłumaczenie części naukowej na język polski
 • kooperację z Działem Grantów w zakresie kontroli przebiegu projektów, monitorowanie wydatków związanych z realizacją projektu we współpracy z Działem Finansowo – Księgowym
 • obsługę przesyłek – zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji związanej z przesyłką,
  w tym realizację formalności związanych z odprawami celnymi przesyłek zagranicznych
 • kompletowanie dokumentacji odczynników oraz sprzętu Laboratorium
 • organizację wyjazdów służbowych pracowników Laboratorium oraz dbałość o terminowe zgłaszanie i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych we współpracy z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • współpracę z działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi w zakresie zawierania umów
  o dzieło/zlecenia
 • dbanie o dobrą organizację pracy, ewidencjonowanie zasobów Laboratorium oraz porządek i ład
 • pełnienie funkcji koordynatora ds. bhp:
  • przeprowadzanie stanowiskowych szkoleń BHP, wprowadzanie osób rozpoczynających pracę oraz weryfikacja czynników szkodliwych na potrzeby profilaktycznych badań lekarskich
  • nadzorowanie bezpieczeństwa pracy w laboratoriach, prowadzenie ewidencji (online) zagrożeń biologicznych oraz substancji chemicznych używanych w Laboratorium, opracowywanie oceny ryzyka zawodowego

 

Ponadto zatrudniona osoba będzie brała udział w prowadzeniu działalności naukowej Laboratorium
w zakresie molekularnej biologii komórki i biologii strukturalnej, poprzez wykonywanie pomocniczych prac laboratoryjnych po ustaleniu z Kierownikami.

 

 

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe, preferowane biologia, biotechnologia bądź pokrewne,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doskonała umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel),
 • znajomość specyfiki pracy w środowisku naukowym, dodatkowym atutem będzie praktyczne doświadczenie laboratoryjne w zakresie biologii molekularnej, strukturalnej lub komórkowej,
 • bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność wyznaczania priorytetów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • rzetelność, skrupulatność, dokładność i terminowość w realizacji zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność, zaangażowanie i inicjatywa w działaniu,
 • wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy

 • Pierwsza umowa na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
  • Wynagrodzenie: 6000 brutto – 6400 brutto w zależności od posiadanego doświadczenia
  • Dodatek do wynagrodzenia 200 zł brutto za pełnienie funkcji koordynatora ds. bhp w laboratorium
  • Trzyskładnikowe wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze + dodatek motywacyjny + dodatek stażowy (w zależności od posiadanego stażu pracy)
  • Możliwość pracy hybrydowej
  • Możliwość ustalenia indywidualnego/ruchomego rozkładu czasu pracy (rozpoczęcie pracy między 7.00 a 10.00)
  • Wymiar urlopu: 20/26 dni wynikające z Kodeksu pracy oraz dodatkowy urlop płatny począwszy od 2 roku zatrudnienia
 • 13 pensję
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Współfinansowane prywatne ubezpieczenie medyczne
 • Pracę w przyjaznym środowisku w czołowej instytucji badawczej w Polsce
 • Stanowisko dostępne jest od zaraz. Ostateczny termin rozpoczęcia zatrudnienia może zostać uzgodniony indywidualnie z kandydatem.

Jak aplikować

 • Termin składania zgłoszeń: 13.06.2024 lub do obsadzenia stanowiska
 • Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy recruitment@iimcb.gov.pl
 • W tytule prosimy wpisać "Specjalista_LSB" oraz imię i nazwisko.
 • Aplikacja musi zawierać CV oraz list motywacyjny.
 • Proszę zawrzeć następujące oświadczenie w aplikacji:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji." Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Pełna informacja dostępna jest pod linkiem https://bit.ly/3ObTUdJ

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter