Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Specjalista/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek

For show action godlo 30 x 30
Termin ważności:
2018-12-21 - 2019-01-25
Województwo / region:
mazowieckie
Firma:
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed
w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii

poszukuje kandydatki/a na stanowisko

Specjalista/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek

Nr ref. APK/1210-76/2018

 

Główne zadania:

 • Osoba zatrudniona będzie zaangażowana w planowanie i wykonywanie eksperymentów naukowych prowadzonych w hodowli komórkowej in vitro z naciskiem na zagadnienia związane z różnicowaniem komórek mezenchymalnych

 

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe biologiczne, medyczne lub pokrewne
 • znajomość technik i doświadczenie w izolacji i hodowli komórek ludzkich lub zwierzęcych (mile widziane referencje)
 • sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Mile widziane umiejętności:

 • stopień doktora,
 • znajomość  GMP,
 • dobra znajomość języka angielskiego

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia

 

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: styczeń 2019 r.

 

Forma i termin składania ofert:  Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy iwona.nowosielska-garbos@wum.edu.pl do dnia 25 stycznia 2019 r., z podaniem nr referencyjnego w tytule e-maila

 

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę  na czas określony

 

Wymagane oświadczenia:

Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoim CV następujących klauzul:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”
 • „Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko specjalista/biotechnolog .”

Osoby zainteresowane udziałem również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

 • „Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”

 

Zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM:

 1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61,
  02-091 Warszawa,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320, adres email iod@wum.edu.pl. 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez kandydata zgody
 4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
 5. Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
 7. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 8. Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Styczeń 2019>

pnwtśrczptsbnd
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter