Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Specjalista

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2021-02-05 - 2021-03-15
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
Specjalista
 
Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Elektrofizjologii (core facility)
Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1 lub R2
Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna lub pokrewna
Typ i rodzaj konkursu: stanowisko finansowane ze środków statutowych instytutu w ramach działania pracowni usługowej,
 
Zakres zadań na stanowisku:
Poszukujemy kandydatów do nowoutworzonej pracowni świadczącej usługi z zakresu technik elektrofizjologicznych.

Oczekujemy

Wymagania:
 
• wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk ścisłych (opcjonalnie stopień doktora),
• posiadanie niezbędnych szkoleń i certyfikatów umożliwiających pracę ze zwierzętami laboratoryjnymi na terenie Polski,
• doświadczenie w wykonywaniu badań elektrofizjologicznych in vivo (poparte publikacjami lub pracą magisterską/doktorską),
• znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym,
• znajomość programów biurowych, graficznych, statystycznych, programów do obsługi sprzętu elektrofizjologicznego (Signal, Spike, pClamp, Igor), opcjonalnie znajomość MatLab,
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
 

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:
 
• rodzaj umowy - umowa o pracę
• czas trwania umowy - czas określony
• data rozpoczęcia pracy - kwiecień 2021 r.
• dodatkowe benefity - ubezpieczenie medyczne, możliwość skorzystania z karty sportowej, fundusz socjalny
 
Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:
Termin składania ofert 15 marca 2021
Aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim lub angielskim i powinna być wysłana jako plik pdf na adres mail hr@nencki.edu.pl z tytułem maila ‘[specjalista elektrofizjolog]’.
 
Wymagane dokumenty - CV, list motywacyjny, kopia dyplomu, lista publikacji, kontakt do dwóch osób, które udzielą referencji.
 
Dane kontaktowe: j.ciecko@nencki.edu.pl

Opis firmy

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).
 
Klauzula Informacyjna
 
Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl
Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia br.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter