Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

postdok

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2020-06-19 - 2020-07-06
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

postdok

 

Liczba stanowisk:1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia

Profil zawodowy badacza: R2

Dziedzina nauki: biologiczna

Typ i rodzaj konkursu: NCN OPUS

 

Zakres zadań na stanowisku:

 

Projekt realizowany będzie przez dynamiczny zespół zajmujący się starzeniem komórkowym kierowany przez prof. Ewę Sikorę we współpracy z laboratorium Biofizyki Komórki kierowanym przez prof. Jakuba Włodarczyka. W ramach projektu, osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie i przeprowadzenie eksperymentów mających na celu zbadanie mechanizmów starzenia komórkowego i ich wpływu na zachowanie zwierząt. Celem projektu jest zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za przeciwstarzeniowe działanie nowej klasy substancji zwanych senolitykami, które specyficznie eliminują stare komórki w organizmie.

 

Zadania szczegółowe:

 1. Ewaluacja efektów wybranych substancji senolitycznych na zdolności poznawcze i zachowania depresyjne w zwierzęcych modelach starzenia oraz depresji.
 2. Analiza efektów wybranych substancji senolitycznych na plastyczność synaptyczną na poziomie struktury i funkcji.
 3. Zidentyfikowanie komórkowych molekularnych mechanizmów leżących u podstaw przeciwstarzeniowych i przeciwdepresyjnych właściwości wybranych senolityków.
 4. Prowadzenie i nadzorowanie pracy doktoranta.

 

Oczekujemy

Wymagania:

 

 • Stopień doktora biologii, biotechnologii lub pokrewnych (preferowana tematyka rozprawy doktorskiej to szeroko pojęta neurobiologia lub biochemia)
 • Udokumentowany znaczny dorobek naukowy
 • Przynajmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów z udziałem zwierząt (szczur mysz)
 • Znajomość podstawowych technik wykorzystywanych w naukach biologicznych
 • Duże doświadczenie w obrazowaniu za pomocą mikroskopii konfokalnej, obróbce i analizie komputerowej zdjęć oraz filmów
 • Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Doświadczenie w prowadzeniu hodowli neuronalnych mile widziane

Oferujemy

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Aplikacje prosimy wysyłać na adres hr@nencki.edu.pl z dopiskiem “postdoc” do 6.07.2020r.

 

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie w projekcie "Poprawa funkcji poznawczych poprzez wpływ na stare komórki mózgu w zwierzęcych modelach starzenia się i depresji.", kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Sikora

1 etat, okres zatrudnienia: 1 rok od dnia 1.08.2020 r., z możliwością przedłużenia do 3 lat.

Wynagrodzenie brutto brutto: 10 000 PLN

 

Wymagane dokumenty:

• CV

• List motywacyjny

• List referencyjny

• Zaświadczenie/dyplom o uzyskaniu stopnia naukowego doktora

 

 

 

Dane kontaktowe: e-mail: e.sikora@nencki.edu.pl

Opis firmy

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter