Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Postdoc

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-07-13 - 2018-08-31
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

postdoc

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Dziedzina nauki (np. biologiczna,): neurobiologia

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): CO-FUND EARNET NCBiR

 

Wymagania:

- wykształcenie: stopień naukowy doktora

- doświadczenie zawodowe: do 7 lat po doktoracie

- umiejętności: praca ze zwierzętami, doświadczenie w biologii molekularnej lub immunocytochemii lub cytometrii przepływowej,

- kompetencje (w tym „pożądane”): bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego, doświadczenie w pracy ze zwierzętami, doświadczenie w cytometrii przepływowej lub mikroskopii, samodzielność, silna motywacja do pracy naukowej

 

Zakres zadań na stanowisku: izolowanie mikrogleju i neuronów z myszy transgenicznych poddanych warunkom modelującym duża depresję”; praca z myszami, wykorzystanie cytometrii przepływowej, praca na mikroskopie konfokalnym.

 

Warunki zatrudnienia:

- rodzaj umowy: umowa o pracę,

- czas trwania umowy: 24 miesiące

- data rozpoczęcia pracy: 1 października 2018

- informacje o możliwościach rozwoju zawodowego: 4 mies. staż na University of Sapienza w Rzymie; udział w międzynarodowym konsorcjum

- dodatkowe benefity (ubezpieczenie medyczne, karta sportowa, fundusz socjalny)

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: Oferty należy składać e-mailem na adres: postdoc@nencki.gov.pl w terminie do 31-08-2018

 

Wymagane dokumenty:

• życiorys

• list motywacyjny

• referencje / opinie poprzednich pracodawców

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko postdoc, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe:

– Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko postdoc, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter