Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Post-doc – wykonawca projektu Beethoven Life

For show action logo
Termin ważności:
2019-10-30 - 2019-11-30
Województwo / region:
Mazowieckie, Warszawa
Firma:
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko:

Post-doc

wykonawcy projektu Beethoven Life pt: „Analiza sygnałowej roli O-acetyloseryny w roślinach” (Dissection of the signaling function of O-acetylserine in plants)
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

Ogólnym celem projektu jest przeanalizowanie fizjologicznej roli genów należących do grupy określonych jako „klaster OAS” w Arabidopsis thaliana. O-acetyloseryna (OAS), jest jedną z cząsteczek sygnałowych u roślin. Jako bezpośredni prekursor cysteiny, OAS łączy trzy szlaki asymilacji – węgla, azotu i siarki. Charakteryzowane będą molekularne podstawy roli sygnałowej i regulatorowej OAS w metabolizmie roślin.

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z partnerami niemieckimi: Botanical Institute, Cologne Biocenter na Uniwersytecie Kolońskim i Max-Planck Institute of Molecular Plant Physiology w Poczdamie (Golm).

 

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Agnieszka Sirko

Zatrudnienie na podst. Umowy o pracę na okres 36 miesięcy

Wynagrodzenie: ok. 7 000 PLN brutto/m-c

Początek współpracy: styczeń/luty 2020 r.

 

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych, uzyskany po roku 2012
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym IF>5
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • mile widziane doświadczenie zdobyte w zagranicznych laboratoriach
 • praktyczna znajomość technik biologii molekularnej roślin
 • umiejętność pracy równolegle w różnych przedsięwzięciach
 • samodzielne projektowanie eksperymentów
 • otwartość na współpracę, również z laboratoriami z zagranicy
 • mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania

 

 

Kandydaci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów w formie jednego pliku w formacie pdf do dnia 30 listopada 2019 r. pocztą elektroniczną na adres asirko@ibb.waw.pl:

 • curriculum vitae (z dopiskiem "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.")
 • list motywacyjny
 • dwa listy rekomendacyjne
 • kopia dyplomu
 • ewentualnie dodatkowe informacje/kopie dokumentów/certyfikatów na poparcie swej kandydatury

 

Kandydaci, których dokumenty zostaną pozytywnie ocenione przez Komisję Kwalifikacyjną (w składzie 2 pracowników naukowych z IBB PAN oraz Kierownik Projektu) będą zaproszeni na rozmowę z Komisją (możliwe są videokonferencje), połączoną z przedstawieniem założeń swojej pracy doktorskiej przez kandydata.

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Listopad 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
30
31
1
2
3
4
7
MEDmeetsTECH
2019-11-07 do 2019-11-07
9
40. Kongres i Targi LNE
2019-11-09 do 2019-11-10
10
11
15
16
17
22
24
27
28
Warsaw FOODHATON 2019
2019-11-28 do 2019-11-28
29
30
1
Newsletter