Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

POST-DOC na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

For show action znak uw uzupe%c5%81niaj%c4%84cy 278x300
Termin ważności:
2018-12-21 - 2019-01-31
Województwo / region:
mazowieckie
Firma:
Uniwersytet Warszawski

Post-doc do pracy przy projekcie NCN  OPUS 11

 

Poszukujemy pracownika naukowego posiadającego stopień doktora w zakresie nauk przyrodniczych do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Funkcja białka OmpR i małego, niekodującego RNA OmrA w regulacji asymilacji żelaza u enteropatogenu Yersinia enterocolitica"

Wymagania:

  • stopień naukowy doktora
  • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu biologii molekularnej/genetyki/mikrobiologii
  • znajomość technik biologii molekularnej,
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • motywacja, dyspozycyjność, samodzielność

Warunki zatrudnienia:

Data rozpoczęcia: marzec 2019 lub w zależności od rozstrzygnięcia konkursu.

Forma zatrudnienia: adiunkt naukowy, umowa o pracę na pełny etat, na czas określony.

Maksymalny czas trwania zatrudnienia: 14 miesięcy. 

Wymagane dokumenty:

Kandydaci powinni złożyć:

1. podanie skierowane do J.M. Rektora UW zaopatrzone w klauzulę :  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00 - 927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacj i oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie dan ych osobowych jest dobrowolne. ”

2. kopię dyplomu doktora i krótką informację o pracy doktorskiej (maks. 1 strona A4); 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony UW); 4. 3 fotografie; 5. CV zawierające informacje o dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięciach naukowych; 6. list referencyjny zawierający dane kontaktowe pracownika naukowego (np. promotora, opiekuna naukowego, naukowca zagranicznego) gotowego udzielić dodatkowych informacji; 8. list motywacyjny.

 (pkt. 5 - 8 w wersji elektronicznej na adres: dziekanat@biol.uw.edu.pl  oraz kbrzostek@biol.uw.edu.pl)

Informacje szczegółowe udziela kierownik projektu, prof. dr hab. Katarzyna Brzostek email: kbrzostek@biol.uw.edu.pl

 Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, ul. Ilji Miecznikowa 1 pok. 104 A ) w terminie do 31  stycznia 2019 r. do godziny 12:00.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Styczeń 2019>

pnwtśrczptsbnd
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter