Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Post-doc

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2019-01-09 - 2019-02-08
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

Badawczo-techniczne typu post-doc

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Typ i rodzaj konkursu: NCN Opus

 

Wymagania:

- wykształcenie: stopień doktora (lub równoważnik) w dziedzinie biologii molekularnej, biologii, biochemii, biotechnologii, chemii lub medycyny uzyskany nie wcześniej niż siedem lat temu (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem)

- doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinie biologii komórki, biologii molekularnej, zainteresowanie immunologią

- bardzo dobry dorobek publikacyjny

- silna motywacja do pracy potwierdzona referencjami, publikacjami i innymi osiągnięciami

- znajomość języka angielskiego

Oczekuje się, że w okresie zatrudnienia w Instytucie osoba nie będzie podejmowała innej pracy.

 

Zakres zadań na stanowisku:

Poszukujemy doświadczonego pracownika do realizacji badań z zakresu molekularnych mechanizmów aktywacji receptorów z rodziny Toll. Szczególną uwagę poświęcamy receptorowi TLR4, który jest aktywowany przez bakteryjny lipopolisacharyd (LPS) i uruchamia pro-zapalne odpowiedzi makrofagów. Zatrudniona osoba będzie prowadzić badania nad palmitoilacją kinazy diacyloglicerolowej epsilon w tym kontekście. Zadania będą obejmowały otrzymanie i analizę prób techniką spektrometrii mas, otrzymywanie zmutowanych form białek, a także analizę mikroskopową lokalizacji białek.

 

Warunki zatrudnienia:

- rodzaj umowy: umowa o pracę

- czas trwania umowy: 2 lata

- data rozpoczęcia pracy: 1 marca 2019

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia składać do 8 lutego 2019 r., elektronicznie na adres: k.kwiatkowska@nencki.gov.pl

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

- życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć

- list motywacyjny

- odpis dyplomu doktorskiego

- dane kontaktowe dwóch samodzielnych pracowników naukowych gotowych udzielić referencji

- własne informacje kontaktowe, w tym adres e-mail

 

Spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją rekrutacyjną.

 

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Styczeń 2019>

pnwtśrczptsbnd
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter