Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Post-doc

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-12-21 - 2019-01-31
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

POST DOC

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne

Typ i rodzaj konkursu: NCN Opus, NZ

 

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora biologii w zakresie biochemii, biologii komórki lub nauk pokrewnych, uzyskany najwyżej 5 lat przed złożeniem podania (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem)
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjne w zakresie biochemii i/lub biologii komórki i/lub w zakresie metod biologii molekularnej
 • Umiejętność pracy ze zwierzętami
 • Umiejętność zakładania i prowadzenie hodowli komórkowych
 • Wysoka motywacja do intensywnej pracy naukowej poparta dotychczasową aktywnością naukową (dorobek publikacyjny w czasopismach z listy JCR) oraz opiniami opiekunów naukowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego
 • Nie podejmowanie innej pracy podczas trwania zatrudnienie na stanowisku Post-doc w Instytucie Nenckiego.

 

Zakres zadań na stanowisku:

Poszukujemy osoby mającej stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych zainteresowanych badaniami metabolizmu mięśni szczególnym uwzględnieniem sygnalizacji wapniowej oraz bioenergetyki w warunkach normy i patologii. Oferowane w ramach grantu NCN Opus „Biochemiczne podstawy kalcyfikacji mięśni szkieletowych w zwierzęcym modelu dystrofii mięśniowej Duchenne'a (myszy mdx)” kierowanego przez prof. dr. hab. Krzysztofa Zabłockiego stanowisko badawcze nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

 

Celem projektu jest identyfikacja komórek odpowiedzialnych za kalcyfikację mięśni szkieletowych myszy mdx oraz wyjaśnienie procesów biochemicznych a szczególnie roli stresu siateczki śródplazmatycznej w przebiegu mineralizacji mięśni. W badaniach będą wykorzystywane techniki biochemiczne, mikroskopowe oraz metody biologii molekularnej.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na jeden rok z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata
 • rozpoczęcie pracy 1 lutego 2019 r.

 

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny skierowany do Dyrektora IBD PAN.
 • Życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć.
 • Odpis aktu nadania stopnia doktora nauk biologicznych.
 • Kontakt do 3 osób mogących dać referencje
 • Informacje kontaktowe.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 stycznia 2019 r.

na adres: post.doc@nencki.gov.pl

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko post-doc, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe:

– Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko post-doc, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Styczeń 2019>

pnwtśrczptsbnd
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter