Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Post-doc

For show action nencki logo eng100years 768x272
Termin ważności:
2018-10-04 - 2018-11-30
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

Post-doc

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologia

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCN Sonata Bis

 

Zakres zadań na stanowisku:

Celem projektu jest określenie roli SCD oraz lipidowych cząsteczek sygnałowych w rozwoju dysfunkcji okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej oraz zaburzeń funkcjonowania naczyń wieńcowych towarzyszących otyłości i miażdżycy. Realizacja projektu dostarczy nowych informacji pozwalających na poznanie roli sygnałowych szlaków metabolizmu lipidów zaangażowanych w regulację różnicowania i proliferację komórek śródbłonka, angiogenezę oraz adipogenezę okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej.

Więcej informacji o szczegółach dotyczących planowanych badań można uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu, dr hab. Pawła Dobrzynia, prof. nadzw. (p.dobrzyn@nencki.gov.pl).

Oczekujemy

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora z dziedziny biologia molekularna, biochemia, biologia lub biologia medyczna, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem).
 2. Doświadczenie w prowadzeniu badań z dziedziny biologii molekularnej oraz biologii komórki udokumentowane listą publikacji.
 3. Wysoka motywacja do pracy naukowej (określona na podstawie publikacji, uprzednich doświadczeń w pracy naukowej, stażu podoktorskiego odbytego w innej jednostce naukowej niż ta, w której kandydat uzyskał stopień doktora itp.).
 4. Umiejętność pracy zespołowej.
 5. Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys wraz z listą publikacji,
 2. list intencyjny,
 3. kontakt do 2 osób mogących udzielić referencji,
 4. kopia dyplomu doktora,
 5. informacje kontaktowe,
 6. dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata).

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko postdoc, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko postdoc, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres 4 lat w ramach projektu NCN Sonata Bis, stanowisko badawczo-techniczne typu post-doc. Jest to stanowisko badawcze i nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter