Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

magistrant – stypendysta

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2022-09-22 - 2022-10-09
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko:

magistrant – stypendysta – NCN

 

Liczba stanowisk - 1

 

Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona na stanowisku magistranta/tki w projekcie zatytułowanym „Poszukiwanie elektrofizjologicznych korelatów świadomości percepcyjnej poprzez analizy EEG typu single-trial” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (opis projektu). Projekt realizowany jest we współpracy Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego PAN w Warszawie (dr hab. Michał Bola) i Laboratorium Badania Świadomości w Instytucie Psychologii UJ (prof. Michał Wierzchoń). Badania prowadzone są w ramach konsorcjum COST, zrzeszającego europejskich naukowców zajmujących się tematyką świadomości.

Planowana analiza będzie odpowiadać na pytanie, jaką rolę w percepcji wzrokowej odgrywają oscylacje w paśmie alfa (7-12 Hz) obserwowane w aktywności EEG. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za analizę zebranego już zestawu danych resting-state EEG (ponad 500 sesji eksperymentalnych) i powiązanie wyników z danymi behawioralnymi.

Oczekujemy

Wymagania:

  • status studenta/ki studiów drugiego stopnia lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • umiejętność programowania w językach python, matlab, lub podobnych; doświadczenie z analizą sygnałów, szczególnie danych neuroobrazowych (np. EEG lub fMRI) i/lub analizą statystyczną będzie dodatkowym atutem
  • znajomość języka angielskiego

Oferujemy

Oferujemy:

  • stypendium w wysokości 2 000 zł / miesiąc (netto) na okres 12 miesięcy
  • możliwość pracy stacjonarnej (w Instytucie Nenckiego) lub hybrydowej
  • możliwość przygotowania pracy magisterskiej na bazie analiz wykonanych w projekcie
  • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy naukowej i współautorstwo publikacji
  • możliwość uczestnictwa w kursach i konferencjach w ramach wyjazdów służbowych

Forma składania ofert:

elektroniczna na adres: hr@nencki.edu.pl z dopiskiem “Stypendium magisterskie MB”

Termin przyjmowania zgłoszeń: 09.10.2022 r.

 

Przystępując do konkursu należy przesłać:

życiorys naukowy (curriculum vitae, wraz z informacjami kontaktowymi)

krótki list motywacyjny

 

Dodatkowe informacje: dr hab. Michała Bola (m.bola@nencki.edu.pl).

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Opis firmy

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter