Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

magistrant – stypendysta

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2021-10-04 - 2021-10-31
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko:

magistrant – stypendysta

Liczba stanowisk - 1

 

Opis zadań:

Określenie wpływu zmian w poziomie wybranych białek jąderkowych na: 1)różnicowanie ludzkich komórek linii MO3.13 indukowane PMA i inhibitorem polimerazy I (Pol I) oraz na 2) poziom / aktywność p53 (mikroskopia, Western blot, test lucyferazy).

Identyfikacja ligandów metodą immunoprecypitacjii/spektrometrii mas dla wybranych białek jąderkowych w komórkach MO3.13 traktowanych wyżej wymienionymi związkami.

 

Typ konkursu NCN – OPUS

Grupa nauk – NZ

Oczekujemy

Wymagania:

  • rozpoczęte studia II stopnia, lub III-IV rok jednolitych studiów magisterskich,
  • na kierunku biologia, biotechnologia, chemia lub pokrewne,
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej (na poziomie podstawowym), mile widziana znajomość podstaw technik biologii molekularnej oraz umiejętność pracy z hodowlami komórkowymi,
  • umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
  • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:

  • stypendium w wysokości 1500zł/miesiąc, na okres 18 miesięcy od 1 stycznia 2022 r.

Forma składania ofert: elektroniczna na adres: a.filipek@nencki.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 października 2021 r.

 

Informacje dodatkowe:

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ

  • List motywacyjny
  • Życiorys naukowy (curriculum vitae) z wykazem osiągnięć naukowych, staży naukowych, nagród itp.
  • Opinia o kandydacie wystawiona przez pracownika naukowego (np. opiekuna praktyk lub pracy licencjackiej),

Opis firmy

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter