Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs o dwa stypendia doktoranckie

For show action ug logo
Termin ważności:
2018-07-23 - 2018-08-15
Województwo / region:
Pomorskie, Gdańsk
Firma:
Uniwersytet Gdański

 

Konkurs o DWA STYPENDIA DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS13, 2017/25/B/NZ9/00036

Receptory zaangażowane w adsorpcję bakteriofagów do komórek Dickeya solani i Pectobacterium parmentieri i ekologiczny koszt oporności bakterii na bakteriofagi in vitro i in planta

w Pracowni Badania Związków Biologicznie Czynnych
na
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
(MWB UG i GUMed)

 

 

 

Oczekiwania wobec Kandydatów(-datek) są następujące:

1. Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej
2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem w ramach Studiów Doktoranckich realizowanych przy MWB UG i GUMed.
3. Posiada doświadczenie w zakresie genetyki, biologii molekularnej i biochemii bakterii.
4. Dodatkowymi atutami będzie doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z bakteryjnymi patogenami roślin i bakteriofagami, technikami mutagenezy transpozonowej i mutagenezy miejscowo-specyficznej bakterii, wykorzystanie narzędzi bioinformatycznych do analizy genomów bakterii, pracą z kulturami
in vitro roślin oraz technikami umożliwiającymi analizę stanu fizjologicznego roślin.
5. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie
6. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć
7. Samodzielność, motywacja oraz odpowiedzialność

Kandydaci legitymujący się praktykami i stażami zagranicznymi w instytutach badawczych i badawczo-rozwojowych będą preferowani.

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki), obowiązującym dla konkursów NCN OPUS 13.

Opis zadań:

Stypendyści-doktoranci dołączą do zespołu kierowanego przez dr hab. Roberta Czajkowskiego, realizującego projekt pt. „Receptory zaangażowane w adsorpcję bakteriofagów do komórek Dickeya solani i Pectobacterium parmentieri i ekologiczny koszt oporności bakterii na bakteriofagi in vitro i in planta”. Tematyka pracy obejmować będzie analizę molekularnych mechanizmów wiązania się bakteriofagów do komórek bakterii: bakteriofaga (phi)D5 do komórek bakterii D. solani (Stypendysta 1) i bakteriofaga (phi)A38 do komórek bakterii P. parmentieri (Stypendysta 2) z wykorzystaniem technik genetyki klasycznej (ang. classical genetics) i genetyki odwrotnej (ang. reverse genetics).

Stypendyści-doktoranci będą wykonywać projekty doktorskie pod opieką promotora: dr hab. Roberta Czajkowskiego w ramach projektu NCN OPUS 13.

Warunki zatrudnienia:

Dwa stypendia doktoranckie:

Czas trwania każdego kontraktu: 35 miesięcy (01.10.2018 – 30.09.2021)
Kwota każdego z dwóch stypendiów to
2000 PLN/miesiąc (dodatkowo kandydat ma szansę na otrzymanie stypendium doktoranckiego z Uniwersytetu Gdańskiego).

Termin składania ofert: do 15 sierpnia 2018

Data rozpoczęcia pracy: 01.10.2018

Aplikacja powinna zawierać:

- Deklarację Kandydata(-tki) o chęci wzięcia udziału w konkursie
- List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe Kandydata(-tki)
- Curriculum Vitae (CV) Kandydata(-tki) zawierające opis doświadczenia naukowego (udział w projektach naukowych, publikacjach, naukowe wystąpienia ustne i plakaty, stypendia naukowe, członkostwo w naukowych organizacjach studenckich, nagrody, wyróżnienia itp.)
- Referencje (list rekomendacyjny) od bezpośredniego opiekuna naukowego (referencje od zagranicznych opiekunów naukowych opisujące zdobyte doświadczenie będą preferowane) opisujące osiągnięcia Kandydata(-tki)
- Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
- Poświadczoną przez Dziekanat Wydziału średnią ocen ze studiów
- Dane kontaktowe Kandydata(-tki)
- Podpisane przez Kandydata(-tkę) oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Prosimy o przesłanie lub dostarczenie osobiście kompletnych wniosków na adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Katedra Biotechnologii, pok. 102, z dopiskiem „Doktorant-OPUS13 Robert Czajkowski

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail z dr hab. Robertem Czajkowskim (robert.czajkowski@biotech.ug.edu.pl)

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter