Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs na stanowisko doktoranta na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Fit company profile uj2
Termin ważności:
2019-06-06 - 2019-07-01
Województwo / region:
Małopolskie

Stanowisko doktoranta (stypendium) w ramach realizacji pojektu finansowanego przez NCBiR pt. Analiza interakcji, heterogenności i funkcji komórek mezenchymalnych i śródbłonka w starzeniu naczyniowym i miażdżycy.

Miejsce realizacji projektu: Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior

Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 lipca 2019

Opis planowanych prac: Doświadczenia proponowane w projekcie będą obejmowały m.in. genetyczną modyfikację komórek z wykorzystaniem technologii CRISPR/Cas9, metody transfekcji i transdukcji komórek oraz szereg testów funkcjonalnych in vitro (odpowiedź angiogenna, proliferacja, migracja, produkcja czynników wzrostu i cytokin prozapalnych). Doświadczenia wykonywane będą z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu dostępnego na terenie Zakładu. W trakcie trwania projektu planowany jest również 3-miesięczny pobyt doktoranta w laboratorium zagranicznym współuczestniczącym w realizacji projektu.

Proces rekrutacji: Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie do kierownik projektu, dr hab. Agnieszki Jaźwy-Kusior

 • Curriculum Vitae,
 • jednego listu polecającego, 
 • potwierdzenia dokonania rejestracji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ, program Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia​ (rejestracja jest możliwa do 23 czerwca 2019, szczególy są dostępne na stronie WBBiB UJ: www.wbbib.uj.edu.pl). 

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: agnieszka.jazwa@uj.edu.pl. W CV należy zawrzeć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w obecności członków komisji.

 

Oczekujemy

 • ukończonych studiów magisterskich na kierunku biotechnologia lub na kierunkach pokrewnych (np. biologia molekularna, biochemia)
 • znajomości podstawowych technik laboratoryjnych i umiejętności praktyczne w zakresie izolacji kwasów nukleinowych, PCR, klonowania DNA, technik elektroforetycznych, Western blot, ELISA oraz prowadzenia hodowli komórek eukariotycznych,
 • znajomości programów do analizy danych biologicznych i umiejętność korzystania z internetowych baz danych (NCBI, Ensemble, etc.),
 • umiejętności w zakresie pracy z komputerem (obsługa Microsoft Office Word, Excel, Power Point),
 • znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację w mowie i piśmie,
 • silnej motywacji do pracy badawczej oraz umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

Praktyczne umiejętności w zakresie edycji genomu z wykorzystaniem techniki CRISPR/Cas9 oraz w zakresie mikroskopii konfokalnej będą dodatkowym atutem.

Oferujemy

 • stypendium
 • pracę w prężnie działającym zespole
 • możliwość rozwoju kariery naukowej.

Opis firmy

WBBiB to jedna z najlepszych polskich jednostek naukowych w obszarze nauk o życiu. Wydział dwukrotnie uzyskał najwyższą kategorię A+ (w roku 2013 a następnie w roku 2017) w procesie parametryzacji przeprowadzonym przez MNiSW.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Czerwiec 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
31
1
2
3
4
6
Marketing w branży health&beauty
2019-06-06 do 2019-06-06
8
9
10
11
Beauty Innovations 2019
2019-06-11 do 2019-06-11
15
16
17
18
Innowacyjny Szpital: Matka i dziecko
2019-06-18 do 2019-06-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
Newsletter