Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie bioinformatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim

Fit company profile uj2
Termin ważności:
2020-12-22 - 2021-03-31
Województwo / region:
Małopolskie

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie BIOINFORMATYKI. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 marca 2021 r.

Osobie zatrudnionej na tym stanowisku zostaną powierzone: utworzenie Pracowni Bioinformatycznej oraz funkcja Kierownika tej pracowni. Pracownia powstanie w ramach programu Priorytetowy Obszar Badawczy Biologia Strukturalna i Translacyjna  (POB BiOS), który dysponuje odpowiednim funduszem na uruchomienie Pracowni oraz na atrakcyjne wynagrodzenie dla kierownika oraz pracownika na okres 3 lat. Siedzibą Pracowni będzie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. 

Celem działania Pracowni będzie pomoc ekspercka i aktywny udział w projektowaniu, przeprowadzaniu i analizie danych eksperymentów wysokoprzepustowych prowadzonych przez grupy badawcze działające w jednostkach POB BiOS. Zakres tematyczny tych działań  obejmuje szeroko rozumiane obszary z domen biologii strukturalnej, komórkowej, systemowej i translacyjnej.  Dodatkowe  informacji na temat POB BiOS znajdują się na stronie: bios.id.uj.edu.pl/o-pob-bios. Kierownik Pracowni będzie miał również możliwość prowadzenia badań w ramach własnej grupy badawczej  w oparciu o fundusze pozyskane ze źródeł zewnętrznych. 

Ubiegać się o to stanowisko mogą osoby:

  • posiadające co najmniej tytuł doktora z dziedzin nauk przyrodniczych/informatycznych,
  • udokumentowane doświadczenie bioinformatyczne, w tym umiejętność analizy danych omicznych (metagenomicznych, transkryptomicznych, proetomicznych, metabolomicznych),
  • umiejętności programowania (Perl/Python/R, Unix/LinuX),
  • udokumentowaną odpowiednim dorobkiem naukowym samodzielność naukową.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wymagane będzie przedstawienie propozycji planu utworzenia i rozwoju pracowni. 

Komplet dokumentów powinien obejmować:

  • CV z listem motywacyjnym.
  • Listę publikacji i pozostałych osiągnięć naukowych.
  • Krótki opis najważniejszych osiągnięć naukowych i dotychczasowej działalności naukowej i/lub organizacyjnej. 
  • Minimum 2 listy referencyjne (nie więcej niż 4).
  • Pozostałe dokumenty wymagane przy zatrudnianiu pracownika w Uniwersytecie Jagiellońskim  dostępne na stronie Działu Spraw Osobowych UJ.

Dokumenty należy złożyć do 31 marca 2021 r. w sekretariacie WBBiB przy ulicy Gronostajowej 7 w Krakowie. Preferowane jest przesłanie dokumentów w formie elektronicznej na adres sekretariat.wbbib@uj.edu.pl. Dodatkowych informacji udziela prof. dr hab. Artur Osyczka (email: prodziekan.wspolpraca.wbbib@uj.edu.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2021 r., z możliwością zatrudnienia od 1 września 2021 r. Zastrzega się prawo niewyłonienia kandydata na ogłaszane stanowisko i ponowne rozpisanie konkursu.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter