Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs ICHB PAN na stanowisko: Specjalista Biolog/Bioinformatyk (stanowisko inżynieryjno-techniczne)

For show action ichb pan logo
Termin ważności:
2021-10-13 - 2021-11-08
Województwo / region:

KONKURS ICHB PAN NR 15/2021/T
NA STANOWISKO:
SPECJALISTA BIOLOG/BIOINFORMATYK
(STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)

 

INSTYTUCJA: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
MIASTO: Poznań
RODZAJ STANOWISKA: inżynieryjno-techniczne
LICZBA STANOWISK: 1
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia/bioinformatyka
DATA OGŁOSZENIA: 8.10.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 8.11.2021
LINK DO STRONY ICHB PAN: https://www.ibch.poznan.pl/
LINK DO STRONY ZAKŁADU: https://portal.ibch.poznan.pl/z-d-biologii-molekularnej-i-systemowej/
SŁOWA KLUCZOWE: epigenomika, genomika, epitranskryptomika

 

Tematyka badawcza: zaangażowanie w realizację projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”, numer projektu POIR.04.02.00-00-D017/20 (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020). W ramach projektu MOSAIC zostanie stworzona platforma badawcza umożliwiająca pozyskiwanie danych biomedycznych i klinicznych, ich standaryzację, integrację i analizę z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (AI) w celu generowania nowej wiedzy i narzędzi na potrzeby spersonalizowanej profilaktyki, diagnostyki i terapii medycznej. Platforma MOSAIC powstanie w oparciu o dwa modele chorób cywilizacyjnych,
wybrane ze względu na uwarunkowania epidemiologiczno-demograficzne, społeczne i ekonomiczne: choroby kardiologiczne i nowotworowe. Praca planowanej do zatrudnieniu osoby będzie koncentrowała się na analizie danych z sekwencjonowania nowej generacji (NGS) na platformach Illumina i PacBio, w szczególności z sekwencjonowania metylomu, jak również na analizach transkryptomicznych i epitranskryptomicznych.
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.mosaic.ichb.pl

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Figlerowicz

I. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:
Wymagania w zakresie wykształcenia: stopień magistra lub doktora w zakresie bioinformatyki, biotechnologii, biologii, biochemii lub pokrewnych

Pozostałe wymagania:
1. Doświadczenie w prowadzeniu analiz bioinformatycznych, w szczególności w zakresie analiz NGS
2. Biegła znajomość języka programowania, np. Python lub R.
3. Wysoka motywacja do pracy naukowej.
4. Gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za powierzone zadania.
5. Zdolność do pracy samodzielnej oraz w zespole.
6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
7. Doświadczenie w analizach danych epigenomicznych będzie dodatkowym atutem

 

Zakres obowiązków:
1. projektowanie, wytwarzanie i testowanie stanowiska do zbierania danych biomedycznych w zakresie danych epigenomicznych i epitranskryptomicznych;
2. projektowanie, wytwarzanie i testowanie modelowych rozwiązań w zakresie pozyskiwania danych epigenomicznych i epitranskryptomicznych.

 

II. Wymagane dokumenty:
1. Podanie do Dyrektora ICHB PAN (list motywacyjny).
2. CV z informacją o dorobku naukowym, z uwzględnieniem listy publikacji.
3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia magistra lub doktora.
4. Referencje lub dane kontaktowe dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje.
5. Dodatkowo, w zależności od dorobku kandydata, aplikacja może zawierać:
listę patentów; informację o udziale w projektach badawczych; informację o odbytych stażach naukowych, konferencjach, szkoleniach; informację o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach; informację o doświadczeniu w nadzorowaniu pracy innych osób (np. studentów).

 

III. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć za pośrednictwem portalu eRecruiter pod adresem:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a284c97596d8490e9aa066f2e152f93c

 

IV. Termin składania dokumentów upływa w dniu: 8.11.2021.

V. Procedura rekrutacji
Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której wyłoniona zostanie osoba rekomendowana do zatrudnienia. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę przy wyborze kandydatów będą: doświadczenie w analizie danych, chęć rozwoju naukowego, skrupulatność.

VI. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.11.2021. Przewidywane zatrudnienie od: pozycja obecnie dostępna

VII. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
Stanowisko jest obecnie dostępne. Zatrudnienie jest na okres do 31.12.2023 r. Obowiązuje 3-miesięczny okres próbny. Proponujemy stanowisko techniczne z możliwością realizacji pracy doktorskiej.

Przewidziane wynagrodzenie brutto wynosi nie mniej niż 5.200,00 zł brutto (w zależności od obecnego doświadczenia kandydata i etapu kariery zawodowej)

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z dr Lucyną Budźko, która może udzielić dodatkowych informacji e-mail: budzko@ibch.poznan.pl

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter