Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kierownik Pracowni Badawczej

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-10-08 - 2018-11-08
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Kierownika Pracowni Badawczej

 

w obszarze biochemii, biologii komórki, neurobiologii molekularnej i komórkowej, neurofizjologii, neuropsychologii, bioinformatyki lub neuroinformatyki

 

Oferujemy:

• zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się jednostce PAN

• możliwość zbudowania własnego zespołu

• przestrzeń laboratoryjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb wybranego kandydata

• dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej Instytutu

• wsparcie organizacyjne

• przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy

 

Wymagania:

• co najmniej stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych z min. 2-letnim stażem podoktorskim

• liczący się dorobek naukowy

• udokumentowana zdolność pozyskiwania grantów na prowadzone przez siebie badania

 

Oferta kierowana jest do osób zainteresowanych rozwojem kariery naukowej poprzez budowanie własnego zespołu badawczego. Oczekuje się, że kandydat zorganizuje zespół badawczy i pozyska środki na sfinansowanie prowadzonych badań. Pracownia będzie powołana na okres 5-letni, z możliwością przedłużenia kontraktu po pozytywnej ocenie działalności grupy.

 

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny

• życiorys naukowy

• lista publikacji

• opis planowanych badań (nie więcej niż trzy strony maszynopisu)

• kopie trzech wybranych prac badawczych

• kontakt do trzech pracowników naukowych, którzy wyrażą opinię o kandydacie

 

Termin składania aplikacji: 8 listopada 2018 r.

 

Dokumenty, w jęz. angielskim, należy przesyłać na adres email: group.leader@nencki.gov.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: u.dziewulska@nencki.gov.pl

 

  1. będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Nenckiego. Osoby najwyżej ocenione w rankingu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Instytucie Nenckiego w końcu listopada 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia 2018 r.

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko kierownika, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko kierownika, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Październik 2018>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
5
6
7
10
11
Life Science Open Space
2018-10-11 do 2018-10-11
12
13
14
16
18
INSIDE TRENDS
2018-10-18 do 2018-10-19
Meet Up Food Supplement Ingredients
2018-10-18 do 2018-10-18
19
20
21
22
27
28
Lifestyle Medicine Academy
2018-10-28 do 2018-10-29
29
31
1
2
3
4
Newsletter