Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kierownik Laboratorium Mikrobiologii

For show action itm png
Termin ważności:
2020-11-06 - 2020-12-06
Województwo / region:
Wielkopolskie, Turek
Firma:
Instytut Technologii Mikrobiologicznych

 

 

ITM jest jednostką badawczo-rozwojową Polskiego Klastra Technologii Mikrobiologicznych ProBioCluster. W swym działaniu skupia się przede wszystkim na badaniach i rozwijaniu technologii mikrobiologicznych, które mogą być alternatywą dla szerokiego stosowania środków chemicznych w takich segmentach jak m.in. produkcja żywności, rolnictwo czy środowisko. Posiadamy 2 nowocześnie wyposażone laboratoria: Laboratorium Mikrobiologii z Pracownią Biologii Molekularnej  oraz Laboratorium Fizykochemii.

 

Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu kandydatów na stanowisko:

Kierownik Laboratorium Mikrobiologii

Miejsce pracy: Turek, woj. wielkopolskie

 

Zakres obowiązków:

 • Organizacja i nadzór nad pracą Laboratorium Mikrobiologii - planowanie i zapewnienie ciągłości pracy laboratorium, rozliczanie zadań i projektów
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacja metod badawczych, w tym poszukiwanie nowych rozwiązań oraz optymalizacja już istniejących pod kątem efektywności ekonomicznej
 • znajomość aktualnych trendów rozwojowych i poszukiwań badawczych w zakresie nauk mikrobiologicznych
 • proponowanie i wdrażanie projektów naukowo-badawczych i rozwojowych służących opracowaniu nowych technologii, wyrobów i usług
 • inicjowanie kontaktów i nawiązywanie współpracy z jednostkami naukowo badawczymi oraz przedsiębiorcami
 • aktywne reprezentowanie ITM na seminariach, konferencjach ,etc.,zewnętrznych i wewnętrznych
 • współpraca z jednostkami badawczymi oraz klientami przy realizacji prac badawczo – rozwojowych
 • rozwiązywanie problemów badawczych, technicznych/aparaturowych
 • opracowywanie nowych procedur badawczych i ogólnych, aktualizacja i optymalizacja procedur już istniejących
 • przygotowanie danych do kalkulacji kosztów i cen usług i badań wyspecyfikowanych w zapytaniach ofertowych kierowanych do laboratorium mikrobiologii
 • tworzenie ofert i kierowanie ich do klientów
 • czynny udział w tworzeniu i poszerzaniu oferty ITM, poszukiwanie nowych kierunków badań i usług
 • nadzorowanie i wykonywanie badań w ramach badań biegłości i porównań między laboratoryjnych

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu biotechnologicznym, mikrobiologicznym, tytuł doktora będzie dodatkowym atutem
 • umiejętności planowania badań i doświadczeń
 • doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym i wiedza z zakresu zarządzania systemem jakości w Laboratorium opartym o normę PN-EN ISO 17025 będą dodatkowym atutem
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • dociekliwości i konsekwencji w rozwiązywaniu problemów badawczych, technicznych/aparaturowych
 • dokładności w realizacji zadań oraz umiejętności poprawnego wyciągania wniosków
 • dobrej organizacji pracy, sumienności
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę pracy
 • odpowiedzialne stanowisko pełne wyzwań
 • możliwość czynnego uczestniczenia w procesie budowania i rozwoju nowej jednostki o profilu B+R
 • pracę przy ciekawych projektach z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji
 na adres e-mail:

sekretariat@itm.turek.pl

do dnia 10.12.2020 r.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury z siedzibą w W-wie przy ul. Erazma Ciołka 15 lok. 203, dalej zwane „SEDN”. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez SEDN danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możecie Państwo cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: rodo@dziedzictwonatury.pl. Pełną informację odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znaleźć można na stronie www.itm.turek.pl w zakładce „RODO”.

 

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter