Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Etat adiunkta na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii

Fit company profile uj2
Termin ważności:
2023-05-22 - 2023-06-19
Województwo / region:
MAŁOPOLSKIE

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii WBBiB UJ.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2023 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Zgłoszenia (z dopiskiem w tytule wiadomości: Rekrutacja PGMiW – imię i nazwisko Kandydata) należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat.wbbib@uj.edu.pl.

Wykaz wymaganych dokumentów zestawiono poniżej w pliku do pobrania.

Oczekujemy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora,
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
 • biorą czynny udział w życiu naukowym,
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • znaczący dorobek naukowy z zakresu szeroko pojętej biologii molekularnej, potwierdzony publikacjami naukowymi,
 • przynajmniej dobra znajomość biochemii i biologii molekularnej,
 • praktyczna znajomość technik biologii molekularnej do analizy ekspresji genów,
 • udokumentowana biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim ze studentami na kierunkach biologicznych/biochemicznych/biotechnologicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem lub innymi osiągnięciami, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami i udział w badaniach naukowych w tym języku.

Atutem będzie także:

 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udział w konferencjach/sympozjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • aktywność naukowa realizowana w więcej niż jednej uczelni, instytucji, w szczególności zagranicznej,
 • udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania naukowe,
 • doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy) lub gotowość rozpoczęcia pracy ze zwierzętami.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Źródło

Logo w150
Załączniki
Dane do kontaktu
Newsletter