Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

ERA Chair Holder w dziedzinie Nanotechnologii Roślin

For show action igr pan logotyp
Termin ważności:
2021-04-16 - 2021-05-16
Województwo / region:
Poznań
Firma:
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Stanowisko ERA Chair Holder w dziedzinie Nanotechnologii Roślin
w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) w Poznaniu

 

Nazwa stanowiska: ERA Chair holder
Jednostka/Dział: Nanotechnologia Roślin
Wysokość wynagrodzenia: 7500,00 PLN (8375,00 EUR) miesięcznie
Rodzaj umowy: Pełen etat, umowa na czas określony – 4-5 lat
Lokalizacja: IGR PAN, Poznań, Polska
Ostateczny termin: Niniejszy process rekrutacyjny pozostanie otwarty do czasu wybrania odpowiedniego kandydata. Wszystkie otrzymywane zgłoszenia będą kolejno starannie rozpatrywane.

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk zatrudni dynamicznego naukowca, który powoła interdyscyplinarny i międzynarodowy zespół w dziedzinie nanotechnologii w IGR PAN w ramach projektu NANOPLANT (GA856961), finansowanego ze środków programu ramowego H2020 UE. Osoba zatrudniona na stanowisku ERA Chair holder będzie jedną z kluczowych osób, które wpłyną na poprawę wyników badań IGR PAN w dziedzinie nanotechnologii i będzie brać aktywny udział w Europejskiej Przestrzeni Badawczej..

Szczegóły:
Lokalizacja: Poznań, Polska
Zakres badań: Nanotechnologia lub nanonauka
Etap kariery: wiodący naukowiec (R4)
Charakter pracy: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu – pełen etat

 

Co oferujemy:
1.    Umowę o pracę na pełny etat na cały okres trwania projektu, z możliwością kontynuacji
2.    Atrakcyjne wynagrodzenie brutto 37500,00 PLN (8375,00 EUR) /miesięcznie, program emerytalny, ubezpieczenie zdrowotne dla osoby zatrudnionej jako ERA Chair holder i jego rodziny oraz 36 dni urlopu w ciągu roku
3.    Fundusze na rozpoczęcie badań
4.    Fundusze na zatrudnienie dwóch starszych naukowców (R3), jednego adiunkta (postdoc) (R2) i kierownika laboratorium zespołu
5.    Duży fundusz dla zespołu na udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, krótko / długoterminowych wizytach roboczych oraz na zapraszanie wybitnych naukowców na wykłady / seminaria w IGR PAN
6.    Nowoczesną przestrzeń laboratoryjną i biuro dla zespołu
7.    Doskonałą sposobność do rozwoju kariery oraz stymulujące międzynarodowe środowisko pracy

 

Wymagane kwalifikacje:
1.    Doktor w obszarze nanotechnologii lub nanonauki
2.    Osiągnięcia naukowe w zakresie badań w obszarze nanotechnologii (chemiczne, biochemiczne, fizyczne, biologiczne, środowiskowe, medyczne, inżynierskie lub stosowane) z wyraźnymi dowodami wiodącej roli w wybranej dziedzinie
3.    Chęć zastosowana umiejętności nanotechnologicznych do ustanowienia nowych podejść eksperymentalnych w naukach o roślinach; wcześniejsze doświadczenie w badaniu roślin będzie dodatkowym atutem, ale nie jest niezbędne
4.    Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań i zarządzaniu projektami
5.    Doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowymi oraz dobre umiejętności organizacyjne
6.    Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
7.    Umiejętność swobodnego komunikowania się z innymi naukowcami na pograniczu nauki i przemysłu

 

Główne obowiązki ERA Chair:
1.    Wykonywanie wysokiej jakości badań związanych z roślinami w dziedzinie nanotechnologii oraz rozwijanie innowacyjnego profilu badawczego
2.    Utworzenie i zarządzanie czteroosobowym zespołem badawczym
3.    Wykorzystanie synergii z istniejącymi zespołami i rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej w dziedzinie nanotechnologii roślin
4.    Realizacja celów projektu w ścisłej współpracy z członkami zespołu i koordynatorem projektu
5.    Zapewnienie skutecznego zarządzania projektem w ścisłej współpracy z koordynatorem projektu oraz osiągnięcie wszystkich mierzalnych rezultatów, które są określone w opisie projektu
6.    Rozpowszechnianie wyników badań poprzez wysokiej jakości publikacje, udział w konferencjach, warsztatach i seminariach.

 

Słowa kluczowe: nanotechnologia, materiałoznawstwo, koloidy i interfejsy, nauki o roślinach, nauki przyrodnicze

 

Dokumenty w języku angielskim wymagane od kandydatów:
1.    Curriculum vitae.
2.    Lista publikacji z wyróżnieniem pięciu najważniejszych artykułów.
3.     List motywacyjny opisujący umiejętności badawcze i przywódcze kandydata.
4.    Dane kontaktowe 3 osób, które mogą wystawić referencje i opinię o kandydacie.
 
Dokumenty w formie elektronicznej (w 1 pliku pdf) należy przesłać na adres: work@igr.poznan.pl w temacie „ERA Chair Holder - Nanoplant”. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://nano-plant.eu.

Szczegółowe informacje o zakresie praw i obowiązków ERA Chair holdera można uzyskać pod adresem: nanoplant@igr.poznan.pl
 

Proces rekrutacji:
Wybór najlepszego kandydata nastąpi w dwóch etapach. W pierwszym etapie kandydaci będą oceniani na podstawie osiągnięć naukowych (liczba publikacji jako pierwszy autor i autor korespondencyjny, indeks Hirscha oraz liczba projektów krajowych i międzynarodowych koordynowanych przez kandydata), doświadczenia branżowego (liczba patentów, projektów we współpracy z przemysłem itp.) i doświadczenia w pracy (umiejętności przywódcze, doświadczenie administracyjne, mobilność międzynarodowa i zarządzanie zespołem). Dokumenty złożone przez kandydatów zostaną ocenione przez międzynarodową komisję, a najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w kolejnym etapie. W drugim etapie kandydaci zostaną zaproszeni do wygłoszenia przed komisją prezentacji (za pośrednictwem wideokonferencji lub osobiście IGR PAN), która będzie opisywała ich dotychczasowe doświadczenie, a także wizję i plan pracy  na stanowisku ERA Chair holder w IGR PAN (koszty podróży zostaną sfinansowane ze środków projektowych).

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji: Po wybraniu ERA Chair holder.

 

Aplikacja musi zawierać klauzulę:
„Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (zwany w dalszej części  IGR PAN) z siedzibą przy Strzeszyńskiej 34, 60-479 Poznań moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji konkursowej dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, w tym do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie internetowej IGR PAN. Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/em się także z klauzulą informacyjną IGR PAN”.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter