Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant – wykonawca projektu Beethoven Life

For show action logo
Termin ważności:
2019-10-30 - 2019-11-30
Województwo / region:
Mazowieckie, Warszawa
Firma:
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na:

Doktoranta

wykonawcy projektu Beethoven Life pt: „Analiza sygnałowej roli O-acetyloseryny w roślinach” (Dissection of the signaling function of O-acetylserine in plants)

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

Ogólnym celem projektu jest przeanalizowanie fizjologicznej roli genów należących do grupy określonych jako „klaster OAS” w Arabidopsis thaliana. O-acetyloseryna (OAS), jest jedną z cząsteczek sygnałowych u roślin. Jako bezpośredni prekursor cysteiny, OAS łączy trzy szlaki asymilacji – węgla, azotu i siarki. Charakteryzowane będą molekularne podstawy roli sygnałowej i regulatorowej OAS w metabolizmie roślin.

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z partnerami niemieckimi: Botanical Institute, Cologne Biocenter na Uniwersytecie Kolońskim i Max-Planck Institute of Molecular Plant Physiology w Poczdamie (Golm).

 

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Agnieszka Sirko

Stypendium doktoranckie: 48 miesięcy (w tym 36 miesięcy płatne z funduszy projektu)

Początek współpracy: luty 2020 r. (po podpisaniu umowy z NCN)

 

Wymagania:

Kandydat/ka powinien/a legitymować się dyplomem magistra (lub równo cennym) w dziedzinie biologii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych, doświadczenie w pracy eksperymentalnej (biologia molekularna i/lub komórkowa) jest mile widziane, niezbędna jest znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym.  

 

Kandydaci są proszeni o przesłanie następujących dokumentów w formie jednego pliku w formacie pdf do dnia 30 listopada 2019 r. pocztą elektroniczną na adres asirko@ibb.waw.pl:

  • curriculum vitae (z dopiskiem "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.")
  • cv powinno także zawierać listę osiągnięć zawodowych aplikanta oraz listę metod badawczych znanych/używanych przez aplikanta
  • list motywacyjny
  • informacje kontaktowe do opiekuna naukowego, opcjonalnie można dołączyć list rekomendacyjny promotora projektu magisterskiego
  • kopia dyplomu

 

Wybór Wykonawcy odbędzie się w dwu etapach.

  1. Pierwszy etap – kandydaci, których dokumenty zastaną pozytywnie ocenione przez Komisję Kwalifikacyjną (w składzie 2 pracowników naukowych z IBB PAN oraz Kierownik Projektu) zostaną zaproszeni na rozmowę z Komisją – kandydat będzie proszony o przedstawienie 10 min. prezentacji ilustrowanej slajdami opisującej realizowany przez siebie wcześniej projekt badawczy. Osoby ocenione pozytywnie zaproszone zostaną do drugiego etapu.
  2. Drugi etap – rozmowa z komisją rekrutacyjną Wspólnej Szkoły Doktorskiej - kandydat będzie proszony o przedstawienie 10 min. prezentacji ilustrowanej slajdami na temat publikacji naukowej wskazanej (na tydzień wcześniej) przez Kierownika projektu.

 

Na podstawie wyników rozmów wybrany zostanie Wykonawca projektu, który równocześnie będzie doktorantem Wspólnej Szkoły Doktorskiej

https://www.cmkp.edu.pl/struktura/studium-studiow-doktoranckich/wspolna-szkola-doktorska/

 

Wszyscy kandydaci będą powiadomieni o wynikach procedury rekrutacji.

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Listopad 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
30
31
1
2
3
4
7
MEDmeetsTECH
2019-11-07 do 2019-11-07
9
40. Kongres i Targi LNE
2019-11-09 do 2019-11-10
10
11
15
16
17
22
24
27
28
Warsaw FOODHATON 2019
2019-11-28 do 2019-11-28
29
30
1
Newsletter