Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant w Zakładzie Chemii Biologicznej

For show action chembiolab logo
Termin ważności:
2018-05-25 - 2018-09-15
Województwo / region:
dolnośląskie

Doktorant w Zakładzie Chemii Biologicznej

 

INSTYTUCJA: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Chemii Biologicznej
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2018 r.
LINK DO STRONY: http://chembiolab.uni.wroc.pl/

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra chemii, biochemii, biotechnologii lub pokrewny
 • mile widziane doświadczenie w pracy z białkami i peptydami (synteza, badania biofizyczne, strukturalne itp.)
 • mile widziane doświadczenie w produkcji i oczyszczaniu białek
 • znajomość nowoczesnych technik spektroskopowych (w tym FRET) oraz spektrometrii mas
 • zapał do pracy badawczej, wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole

Warunki zatrudnienia:
Rekrutacja dotyczy projektów związanych z badaniem zależności pomiędzy sekwencją, strukturą a funkcją białek cynkowych zaangażowanych w homeostazę jonów cynku oraz integralność i naprawę DNA.

 • Wynagrodzenie: stypendium Wydziału Biotechnologii U.Wr. + wynagrodzenie dodatkowe z projektu
 • Data rozpoczęcia pracy: 1 październik 2018 r.

Dodatkowe informacje:
Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Krężel (kierownik Zakładu Chemii Biologicznej)
Warunkiem przyjęcia na Studium Doktoranckie W.B. U.Wr. jest zdanie egzaminu wstępnego.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys
 • Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji
 • Informacje o doświadczeniu w pracy badawczej i zainteresowaniach naukowych

Pytania dot. ogłoszenia oraz dokumenty powinny być wysłane na
adres e-mail: artur.krezel@uwr.edu.pl
 

Prosimy o dołączenie informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”

Informujemy, że:

 • Administratorem zebranych danych osobowych jest ZCB Wydziału Biotechnologii U.Wr., adres: ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław.
 • Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane dalej kraju trzeciego.
 • Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter