Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant - Stypendysta

For show action logo ihar
Termin ważności:
2021-07-19 - 2021-08-23
Województwo / region:
mazowieckie, Radzików k/ Błonia
Firma:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
zatrudni na stanowisko:

Doktorant - Stypendysta

przy realizacji projektu NCN Opus 20 pt.” Identyfikacja i charakterystyka genów i innych czynników molekularnych warunkujących wielkość i masę ziarna w jęczmieniu (Hordeum vulgare L)”


Instytucja: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
Miejsce Pracy: Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Kontakt: dr inż. Sebastian Gasparis, tel. 22 7334623, e-mail: s.gasparis@ihar.edu.pl
 

Oczekiwania wobec Kandydata:

 • Tytuł magistra biologii, biotechnologii, rolnictwa lub nauk przyrodniczych; preferowana specjalizacja: biotechnologia lub fizjologia roślin;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej; praktyczna znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (izolacja kwasów nukleinowych, PCR, qPCR);
 • Silna motywacja do pracy badawczej i własnego rozwoju naukowego, umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów badawczych;
 • Mile widziana znajomość podstawowych zagadnień bioinformatyki (przeszukiwanie baz danych, analiza porównawcza sekwencji DNA, białek);
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Uzyskanie statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej AgroBioTech PhD (https://agrobiotech.edu.pl/);

Zakres obowiązków: 
Doktorant będzie realizował zadania w ramach projektu badawczego Opus 20 (opis projektu na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-09-30apsv2/streszczenia/501191-pl.pdf) w tym, m.in.:

 • Badanie funkcji wybranych genów jęczmienia związanych z produktywnością roślin;  
 • Wykonanie analiz molekularnych roślin (PCR, sekwencjonowanie, analiza transkryptomiczna, analiza proteomiczna);
 • Analiza danych i interpretacja wyników;
 • Przygotowanie publikacji naukowych;
 • Prezentacja wyników na konferencjach krajowych i zagranicznych;

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych (publikacje, udział w konferencjach naukowych, w projektach badawczych, nagrody, wyróżnienia itp.);
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ich ukończeniu (dla tegorocznych absolwentów);
 • List motywacyjny;
 • Referencje wraz z danymi kontaktowymi od dotychczasowego opiekuna naukowego;
 • Podpisane oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w formacie pdf) należy przesłać na adres: s.gasparis@ihar.edu.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.08.2021

Warunki zatrudnienia:

 • Planowany termin zatrudnienia: wrzesień / październik 2021 (od momentu uzyskania przez kandydata statusu doktoranta) w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 4 lat;
 • Wynagrodzenie w wysokości 5000 zł (brutto pracodawcy) miesięcznie;
 • Możliwość wynajęcia mieszkania służbowego w Radzikowie;

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter