Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant

For show action wim logo
Termin ważności:
2022-07-28 - 2022-08-31
Województwo / region:
mazowieckie, Warszawa
Firma:
Wojskowy Instytut Medyczny

Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

poszukuje kandydata na stanowisko:

DOKTORANT

w ramach realizacji projektu pt.: „Rola autofagii i starzenia w chemooporności komórek nowotworowych: badania in vitro, in vivo i analiza materiału klinicznego”. Nr umowy UMO-2017/26/E/NZ3/00434 Konkurs NCN: SONATA BIS 7.


Celem projektu jest opisanie jednego z mechanizmów oporności na chemioterapie i poszukiwanie sposobów, aby go przezwyciężyć. Alternatywną odpowiedzią komórek nowotworowych na terapie jest starzenie komórkowe, które związane jest z trwałym zahamowaniem podziałów komórkowych. Jednak, najnowsze prace sugerują, że obecność starych komórek nowotworowych w guzie koreluje z wyższą śmiertelnością pacjentów. Postulujemy, że stare komórki nowotworowe mogą być jedną z subpopulacji komórek inicjujących nowotwór i odpowiadać za chemooporność i wznowę po leczeniu.

Nasza główna hipoteza badawcza zakłada, że poprzez hamowanie autofagii, procesu katabolicznego, który polega na kontrolowanej degradacji makrocząsteczek i organelli wewnątrzkomórkowych, możemy zminimalizować niekorzystne działanie starych komórek nowotworowych i zwiększyć skuteczność chemioterapii. Hipotezę będziemy testować wykonując badania in vitro, in vivo oraz analizując materiał kliniczny.

Więcej informacji na stronach Narodowego Centrum Nauki:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/383696-pl.pdf
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow/was

Do podstawowych zadań Doktoranta będzie należało:
• prowadzenie hodowli linii komórkowych
• prowadzenie doświadczeń in vitro i analiza materiału komórkowego
• prowadzenie doświadczeń in vivo i analiza materiału tkankowego
• analiza próbek od pacjentów onkologicznych
• analiza i opracowywanie danych
• przygotowanie publikacji i raportów

Od kandydatów na stanowisko Doktoranta wymagamy:
• wykształcenia wyższego (kierunki: biologia, biotechnologia lub pokrewne)
• statusu doktoranta w szkole doktorskiej lub uczestnika studiów doktoranckich
• minimalnie trzech lat doświadczenia pracy w laboratorium biologicznym
• wiedzy z zakresu biologii nowotworów
• praktycznej znajomości technik biologii molekularnej i komórkowej, m.in.: hodowle komórkowe, Q-PCR, western blotting, mikroskopia świetlna i fluorescencyjna, cytometria przepływowa
• znajomości języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie
• bardzo dobrej znajomości programów pakietu MS Office
• odpowiedzialności i samodzielności

Od kandydatów na stanowisko Doktoranta oczekujemy:
• wysoka motywacja i zaangażowanie do pracy naukowej
• entuzjazm w opracowywaniu nowych procedur laboratoryjnych
• bardzo dobrej organizacji pracy
• komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
• umiejętność pracy ze zwierzętami będzie dodatkowym atutem

Kandydatom oferujemy:
• pracę w dynamicznym, multidyscyplinarnym zespole z szeroką współpracą krajową i międzynarodową
• możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia badań zarówno w obszarze badań podstawowych, jak i aplikacyjnych
• możliwość uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach
• stypendium doktoranckie

Pozycja dostępna jest od dnia 1 października 2022 r. na okres 8 miesięcy z możliwością przedłużenia

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów:
1) List motywacyjny zawierający oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Medyczny danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)”,
2) CV z opisem zainteresowań badawczych oraz listą publikacji,
3) Kopię dyplomu magistra,
4) Listy referencyjne od minimum 2 osób

na adres: hwas@wim.mil.pl do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter