Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Chemik Medyczny

For show action celon pharma logo
Termin ważności:
2022-07-28 - 2022-08-29
Województwo / region:
mazowieckie, Łomianki/Kiełpin
Firma:
Celon Pharma S.A.

Chemik Medyczny

Twój zakres obowiązków

 • Obowiązki zgodnie z umową.

Nasze wymagania

 • wyższe wykształcenie w zakresie chemii organicznej, chemii medycznej lub farmacji, szczególnie mile widziany będzie udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny chemii medycznej, mile widziany stopień naukowy doktora;
 • minimum 4-letnie w samodzielnej pracy badawczej: doświadczenie w planowaniu i wykonywaniu syntez związków małocząsteczkowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu syntez z wykorzystaniem reaktorów mikrofalowego i/lub przepływowego;
 • doświadczenie w oczyszczaniu mieszanin poreakcyjnych za pomocą chromatografów flash na różnych złożach;
 • umiejętność efektywnego planowania i wykonywania eksperymentów chemicznych, szczególnie syntez prowadzonych w atmosferze gazu obojętnego i warunkach bezwodnych;
 • doświadczenie w zakresie interpretacji wyników spektroskopowych, między innymi tj. NMR, MS, FTIR;
 • mile widziane doświadczenie w technikach chromatografii cieczowej (HPLC, UHPLC) z różnymi metodami detekcji.; znajomość metod LC-MS będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętność dokumentowania postępów pracy: tworzenie dzienników laboratoryjnych, pisanie publikacji naukowych, pisanie raportów czy zgłoszeń patentowych
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane

 • Umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym
 • Skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych prac;
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się z zespołem
 • Chęć uczenia się nowych technik wykorzystywanych w syntezie i projektowaniu związków małocząsteczkowych posiadających właściwości „drug-like”;
 • Entuzjazm i ciekawość naukowa, szczególnie w obszarze chemii medycznej oraz szeroko pojętego drug design & drug discovery;
 • Chęć podejmowania nowych wyzwań i zdolność myślenia out-of-the-box.

Oferujemy

 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie biofarmaceutycznej, w jednym z najnowocześniejszych centrów badawczo-rozwojowych w Polsce;
 • Udział w realizacji innowacyjnych projektów badawczych, których celem jest rozwój i wprowadzenie na rynek nowych leków małocząsteczkowych;
 • Współpracę z renomowanymi jednostkami badawczymi w Polsce i na świecie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji;
 • stabilne środowisko pracy;
 • pakiet świadczeń dodatkowych.

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą prosimy o przesłanie swojego CV na adres mailowy: rekrutacja@celonpharma.com

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter