Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Bioinformatyk na staż podoktorski

For show action logo kolorowe imdik
Termin ważności:
2019-05-07 - 2019-06-02
Województwo / region:
Mazowieckie, Warszawa
Firma:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk

poszukuje bioinformatyka na staż podoktorski

w projekcie NCN „Multi-onko-mapa: Mapowanie funkcji wiodących onkogenów w chorobach nowotworowych człowieka metodami multi-omiki” (dr Dawid Walerych)


Projekt: Głównym celem projektu jest systematyczne stworzenie transkryptomicznej i proteomicznej mapy programów molekularnych wiodących onkogenów – zmutowanego TP53, K-RAS i C-MYC w najgroźniejszych nowotworach człowieka i wykorzystanie jej do zaprojektowania eksperymentalnych metod terapeutycznych tych chorób z pomocą hodowli organoidowych raków trzustki, jelita grubego i płuca. Zmapowanie tych programów na poziomie transkryptów i białek, określenie ich punktów przecięcia/rozbieżności, pozwoli znaleźć nowe cele terapeutyczne oraz nowe konteksty i kombinacje
użycia znanych już leków, repozycjonowanych z terapii innych nowotworów czy chorób. Projekt rozpoczął się w 2018 roku, aktualnie zbierane są dane transkryptomiczne i proteomiczne do analiz bioinformatycznych.


Miejsce, czas i zasady zatrudnienia: Praca w projekcie umożliwi wzięcie udziału w rozwijaniu założonej w 2018 roku Pracowni Multi-omiki Chorób Człowieka w instytucie o profilu bio-medycznym (http://www.imdik.pan.pl/pl/dzialalnoscnaukowa/zaklady-badawcze/1067-pracownia-multi-omiki-chorob-czlowieka), działającym w stymulującym środowisku kampusu Biocentrum Ochota w Warszawie. Adres: ul. Pawińskiego 5 lub/i ul. B.Smetany 2.

Zatrudnienie jest planowane na minimum 33 miesiące, od września 2019. Wynagrodzenie min. 7000 PLN brutto miesięcznie + premie. Pracownia nie wyklucza możliwości dalszego zatrudnienia i zachęca do zdobywania własnych funduszy. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, odbywa się we współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz polskimi, możliwa będzie nauka i
rozwijanie umiejętności elastycznego, otwartego podejścia badawczego.

Wymagania:

  • Obroniony do września 2019 doktorat w dziedzinie biologii, informatyki, biofizyki, fizyki, medycyny lub w pokrewnejdziedzinie nauk matematycznych czy przyrodniczych, uzyskany nie wcześniej niż we wrześniu 2012 roku (okres może być przedłużony o urlop macierzyński/ojcowsk /rehabilitację, a dla kobiet - po 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko)
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym praktyka w pisaniu publikacji naukowych i prezentowaniu danych naukowych w języku angielskim
  • Umiejętności bioinformatyczne w pracy z danymi omicznymi i chęć ich rozwijania, przykładowo: przechowywanie,nakładanie i analiza danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico, biologia systemów, biostatystyka
  • Znajomość języka programowania R będzie dodatkowym atutem
  • Umiejętność tworzenia sieciowych narzędzi lub/i stron internetowych będzie dodatkowym atutem
  • Praktyczna znajomość podstawowych technik biologii molekularnej czy podstaw hodowli komórkowych in vitro będą opcjonalnymi atutami. Projekt nie wyklucza łączenia bioinformatyki i pracy w laboratorium, jeśli kandydat uzna to za przydatne
  • Możliwość pełnoetatowej pracy w Warszawie przez 3 kolejne lata

Jak aplikować: Proszę wysłać CV w jęz. angielskim, wraz z listą publikacji i danymi kontaktowymi opiekuna doktoratu i ew. późniejszych pracodawców w nauce, pocztą elektroniczną do dr Dawida Walerycha: dwalerych@imdik.pan.pl. List motywacyjny nie jest wymagany, można krótko uzasadnić swoją aplikacje w treści e-maila w jęz. angielskim.

Data zakończenia naboru - 2 czerwca 2019. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (możliwa przez Skype) w dniach 5-15 czerwca 2019.

Powiązane publikacje:
Walerych, D. et al. Proteasome machinery is instrumental in a common gain-of-function program of the p53 missense mutants in cancer. Nat Cell Biol 18, 897-909 (2016).
Walerych, D., Lisek, K. & Del Sal, G. Multi-omics reveals global effects of mutant p53 gain-of-function. Cell Cycle, 1-2 (2016).

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Kwiecień 2019>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Newsletter