Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Asystent

For show action logo kolorowe imdik
Termin ważności:
2019-02-06 - 2019-02-28
Województwo / region:
Mazowieckie, Warszawa
Firma:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Asystent

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w ramach projektu badawczego finansowanego przez grant NCN OPUS pod tytułem „Rola niekodującego RNA w modyfikacji epigenetycznych mechanizmów nowotworzenia”. Tematem projektu jest zdefiniowanie mechanizmow dzialania nie-kodujacych czasteczek RNA w procesach inicjacji i progresji nowotworow mozgu.

Badania laboratoryjne będą koncentrowały się na heterogenności komórkowej raka, funkcji niekodujących RNA (w tym mikroRNA, długich niekodujących RNA i circular RNA) i komunikacji exosomalnej. Nasze interdyscyplinarne strategie badawcze wykorzystują komórki uzyskane od pacjentow, wewnątrzczaszkowe xenografty guza, targetowanie genow i analizę bioinformatyczną.

 

Wymagania:

 • Stopień magistra nauk biologicznych w jednej z następujących dziedzin: Biologia / Nauki o życiu, Biologia molekularna, Biologia komórki lub Biochemia / Neuro-Onkologia / Biologia medyczna.
 • Szczególnie cenionymi cechami u kandydatów są: komunikatywność, silna motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy w zespole i samodzielnej pracy badawczej, planowania i wykonywania doświadczeń oraz opracowywania danych.
 • Dobra znajomosc angielskiego, w stopniu umozliwiajacym samodzielne prezentownie wynikow i przygotowywanie publikacji.
 • Doświadczenie badawcze w tematyce biologii komórki.
 • Wymagane jest doświadczenie praktyczne w zakresie wspolczesnych technik biochemicznych, biologii molekularnej i komórkowej (m.in. izolacja DNA/RNA, klonowanie, Real-Time PCR, westernblot; pozyskiwanie, hodowla i transfekcja pierwotnych hodowli komórek nowotworowych; immunohistochemia; hybrydyzacja in situ).
 • Doświadczenie w: pracy ze zwierzętami (modele nowotworowe), analizie bioinformatycznej i statystycznej oraz mikroskopii będzie mile widziane.

Oferujemy:

 • Umowe o pracę - na czas realizacji projektu
 • Dynamiczne i stymulujące środowisko pracy
 • Rozwojowe projekty łączące innowacyjną metodologię biotechnologiczną z klinicznym zastosowaniem
 • Wsparcie administracyjne dla wniosków o stypendia/granty

Warunki zatrudnienia:

 • pełny etat, okres 3 lat, wynagrodzenie 50 000 PLN brutto/rok
 • rozstrzygnięcie konkursu do marca 2019
 • planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2019

Wymagane dokumenty:

Kandydaci proszeni są o nadesłanie życiorysu (zawierającego listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń), listu motywacyjnego, danych kontaktowych do dwóch osób mogących udzielić rekomendacji, kopii dyplomu oraz danych kontaktowych.

Dokumenty należy przesłać na adres lub abronisz@imdik.pan.pl oraz sekretriat@imdik.pan.pl do 28.02.2019 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

 

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Luty 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
Nawigator Kariery w Farmacji
2019-02-23 do 2019-02-23
24
25
27
28
1
3rd Wroclaw Scientific Meetings
2019-03-01 do 2019-03-02
2
3
Newsletter