Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Adiunkt (post-doc) - genetyka molekularna człowieka - UAM

For show action logo wersja podstawowa granat 1
Termin ważności:
2019-02-04 - 2019-03-08
Województwo / region:
wielkopolskie, Poznań
Firma:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Biologii
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Oferta pracy na stanowisku adiunkta - genetyka molekularna człowieka
w Zakładzie Ekspresji Genów

Wymagania:
• uzyskany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, medycznych, chemicznych lub pokrewnych;
• odbyty co najmniej roczny staż podoktorski w zakresie szeroko rozumianej genetyki molekularnej człowieka;
• bardzo dobry dorobek naukowy udokumentowany autorstwem prac opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych;
• udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie biologii molekularnej i genetyki molekularnej;
• podstawowe umiejętności w zakresie bioinformatyki i biostatystyki;
• doświadczenie w pracy z liniami komórkowymi jest zaletą;
• doświadczenie w zakresie badań RNA jest zaletą;
• umiejętność pracy z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego lub konfokalnego jest zaletą;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Podstawą oceny w trakcie pierwszego etapu rekrutacji będą głównie: dorobek publikacyjny, wyróżnienia naukowe, odbyte staże podoktorskie oraz dotychczasowe doświadczenie badawcze.


Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu z wynagrodzeniem około 5 000 PLN (brutto) na miesiąc,
• zatrudnienie od 1 czerwca 2019 r. (lub później)

Zgłoszenia zawierające CV, list motywacyjny, wykaz publikacji oraz dwa listy polecające prosimy nadsyłać do Kierownika Projektu – Prof. UAM dr hab. Krzysztofa Sobczaka - ksobczak@amu.edu.pl do dnia 31.03.2019 r.

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową. Podczas rozmowy Kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie prezentacji dotyczącej dotychczasowych badań.

Tematyka prowadzonych badań:
Dystrofia miotoniczna (DM) jest częstą chorobą człowieka, dziedziczną w sposób dominujący, a wywołaną obecnością w jądrze komórkowym toksycznego RNA utworzonego przez nadmiernie wydłużone ciągi powtórzeń trójnukleotydowych CUG (CUGexp). Obecność tego toksycznego CUGexp prowadzi do masowych zaburzeń metabolizmu RNA setek różnych genów, głównie w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym. Dotąd precyzyjnie opisano zaburzenia na poziomie alternatywnego splicingu lub alternatywnej poliadenylacji pre-mRNA i zaproponowano ich udział w kształtowaniu fenotypu chorobowego.
Celem realizowanych w zespole projektów badawczych jest globalne określenie skali zaburzeń ekspresji genów w tym kodujących małe, regulatorowe cząsteczki mikroRNA (miRNA) oraz poznanie mechanizmów molekularnych prowadzących do tych zaburzeń oraz do zmian aktywności białek z rodziny MBNL w stanach fizjologicznych i w mięśniach szkieletowych pacjentów z DM.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Luty 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
Nawigator Kariery w Farmacji
2019-02-23 do 2019-02-23
24
25
27
28
1
3rd Wroclaw Scientific Meetings
2019-03-01 do 2019-03-02
2
3
Newsletter