Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Adiunkt na Wydziale Chemii UŁ

For show action chemia u%c5%82
Termin ważności:
2022-09-19 - 2022-10-15
Województwo / region:
łódzkie, Łódź
Firma:
Uniwersytet Łódzki, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
Miasto: Łódź
Stanowisko: Adiunkt na Wydziale Chemii UŁ w Katedrze Chemii Organicznej w wymiarze pełnego etatu
Dyscyplina naukowa:nauki chemiczne
Data ogłoszenia: 15.09.2022 r.
Termin składania ofert: 15.10.2022 r.
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

W razie pytań merytorycznych/formalnych: konrad.kowalski@chemia.uni.lodz.pl lub tel. 516133682

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres e-mail: kchemorg@chemia.uni.lodz.pl
lub pocztą tradycyjną na adres:
Katedra Chemii Organicznej
91-403 Łódź, ul. Tamka 12 (budynek 4)


Kandydat/kandydatka na ww. stanowisko powinien/powinna spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574wrazze zm.)

Wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych (specjalność chemia organiczna lub metaloorganiczna).
 • Maksimum 8 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk chemicznych.
 • Mile widziany staż podoktorski (postdoc).
 • Udokumentowana publikacjami (publikacje proszę załączyć do dokumentacji) znajomość syntezy organicznej w aspekcie planowania i przeprowadzania reakcji organicznych w skali laboratoryjnej.
 • Praktyczna znajomość technik wydzielania/oczyszczania związków organicznych (metaloorganicznych) z uwzględnieniem analitycznego i preparatywnego HPLC.
 • Praktyczna znajomość spektroskopowych metod badawczych stosowanych w chemii organicznej (NMR, IR, MS, UV/Vis).
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2.
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców). Doświadczenie w pracy dydaktycznej w dziedzinie chemii
 • Biegła znajomość obsługi komputera (programy pakietu MS Office) oraz programów specjalistycznych (ChemDraw, TopSpin).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Kreatywność, zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy,
 • oświadczenie o nepotyzmie (dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera),
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • wykaz dotychczasowego dorobku w pracy badawczej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),
 • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
 • dwa listy polecające poświadczające kwalifikacje kandydata,
 • klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Temin rozstrzygnięcia konkursu: 24.10.2022

Klauzula dla kandydata do pracy
 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter