Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

adiunkt

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2021-03-16 - 2021-04-18
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko:

adiunkta

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Dziedzina nauki : biologiczna

 

Zakres zadań na stanowisku:

badania nad mechanizmami aktywacji komórek przez lipo polisacharyd; planowanie i prowadzenie doświadczeń, analiza wyników, przygotowywanie manuskryptów i wniosków grantowych; opieka nad magistrantem lub doktorantem.

Warunki umożliwiające uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

Oczekujemy

Wymagania:

  • wykształcenie: stopień doktora w dziedzinie biologii lub biotechnologii,
  • znaczący dorobek w dziedzinie immunologii komórki, zwłaszcza wrodzonej odpowiedzi odpornościowej, stwarzający możliwość habilitacji w dającej się przewidzieć przyszłości, udokumentowane doświadczenie w sprawowaniu opieki nad magistrantami i doktorantami,
  • biegła znajomość technik: RT-PCR, ELISA, biologii molekularnej (klonowanie, transfekcje komórek), immunofluorescencja. Umiejętność badania i analizy aktywacji szlaków sygnałowych obejmująca udział białek i lipidów w tych procesach,
  • umiejętność współpracy w zespole; uprawnienia do pracy ze zwierzętami, udokumentowane umiejętności w przygotowywaniu wniosków grantowych,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • wymagana dogłębna znajomość zagadnień aktywności receptorów rozpoznających wzorce molekularne; znajomość procesów przekazywania sygnałów w komórce; znaczna samodzielność w planowaniu i prowadzeniu doświadczeń.

Oferujemy

Dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, karta sportowa, fundusz socjalny.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Aplikacje prosimy wysyłać na adres mail hr@nencki.edu.pl do 18 kwietnia 2021r. z dopiskiem „adiunkt KK”.

 

Wymagane dokumenty: życiorys naukowy ze spisem publikacji, list motywacyjny, dyplom uzyskania stopnia doktora, 2 listy polecające.

 

Dane kontaktowe: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, k.kwiatkowska@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej Pracowni/Działu: http://www.nencki.gov.pl/pracownia-biologii-molekularnej-blony-komorkowej

Opis firmy

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Kwiecień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
20
NutraFood Poland
2021-04-20 do 2021-04-22
22
24
27
Podstawy oznaczania wilgotności
2021-04-27 do 2021-04-27
28
29
1
2
Newsletter