Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wyzwanie związane z olejem palmowym – czas na zmianę

Olej palmowy i olej z ziaren palmowych są dziś na ustach wszystkich – w dosłownym tego słowa znaczeniu. Oba te surowce można znaleźć w składzie co drugiego produktu sprzedawanego w supermarketach – od pizzy poprzez margarynę aż po szampony i środki czyszczące. Globalne zużycie oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych wzrosło gwałtownie z poziomu około 4 milionów ton metrycznych pod koniec lat 70. ubiegłego wieku do około 70 milionów ton w ostatnim czasie. Jeśli kwestia ta nie zostanie potraktowana w sposób odpowiedzialny, uprawa palmy olejowej może doprowadzić do zniszczenia cennych lasów tropikalnych i torfowisk, zagrozić różnorodności biologicznej i wywołać konflikty społeczne. W BASF już od dawna kładziemy nacisk na zrównoważoną produkcję oleju palmowego i jego pochodnych, a w ostatnim czasie odnotowaliśmy znaczące sukcesy na tym polu.

 

Odpowiedzialność społeczna

BASF ma znaczny udział w przemyśle produkującym olej palmowy. Wykorzystujemy ponad pół miliona ton metrycznych tego surowca. Używamy głównie oleju z ziaren palmowych i jego pochodnych. Wytwarzamy z nich składniki wykorzystywane w kosmetykach, środkach czyszczących i piorących oraz artykułach spożywczych. Surowce pozyskiwane z palmy olejowej są niemal niezastąpione ze względu na swoje szczególne właściwości chemiczne.

Stosowanie oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych wiąże się jednak z ogromną odpowiedzialnością. Podzielamy obawy dotyczące oddziaływania upraw palmy olejowej na lasy tropikalne, cenne torfowiska, zwierzęta i społeczności lokalne. Właśnie dlatego już od wielu lat angażujemy się w zrównoważoną uprawę palmy olejowej.

 

Standardy chronią ludzi i środowisko

Jednym z najlepszych sposobów na budowanie zaufania do łańcucha dostaw jest certyfikacja. RSPO (Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego) liczy ponad 4 000 członków działających w różnych miejscach łańcucha dostaw. Dzięki temu organizacja ma mandat do certyfikacji zrównoważonego oleju palmowego. Firmy, które chcą uzyskać certyfikat RSPO, muszą spełnić określone kryteria środowiskowe i społeczne, które gwarantują uprawę oleju palmowego w sposób zrównoważony.

Najważniejsze podmioty w łańcuchu dostaw ustaliły cele dotyczące certyfikacji na najbliższych kilka lat. Jednak jak pokazują najnowsze raporty opracowane przez organizacje pozarządowe, branża nadal nie dotrzymuje swoich zobowiązań i ustalonych ram czasowych.

Dlaczego nie możemy sprawniej realizować przyjętych celów? W BASF już podjęliśmy decyzję. Czas na zmianę.

 

Aktywne podążanie w kierunku zrównoważonej produkcji oleju palmowego

Aż 23 zakłady produkcyjne BASF na całym świecie pomyślnie przeszły procedurę certyfikacji zgodnie ze Standardem Certyfikacji Łańcucha Dostaw (SCCS) RSPO, a liczba ta stale rośnie. W 2018 roku wprowadziliśmy istotną modyfikację w asortymencie składników specjalistycznych. Oferujemy branży kosmetycznej około 330 składników na bazie oleju palmowego, które mają certyfikat produkcji zrównoważonej zgodnie z modelem łańcucha dostaw RSPO opartym na bilansie masy. Model ten promuje fizyczny przepływ surowców certyfikowanych w łańcuchu dostaw pochodnych produktów oleochemicznych. Po raz pierwszy na świecie modyfikacji poddano tak obszerne portfolio produktów o tak dużym stopniu złożoności.

Innym kamieniem milowym na drodze, jaką podąża branża kosmetyczna w kierunku wykorzystywaniu oleju palmowego ze źródeł zrównoważonych, jest niedawna decyzja RPSO o przyjęciu zobowiązania No Deforestation(Zatrzymać wylesianie) ujętego w metodologii HCSA. HCSA jest pierwszą, zweryfikowaną w praktyce metodologią zawierającą rozróżnienie obszarów leśnych na te, które powinny być chronione lub odtwarzane oraz tereny zdegradowane, które można rozwijać. Celem jest zapobieganie procesowi wylesiania w regionach tropikalnych przy jednoczesnym poszanowaniu praw miejscowej ludności i zachowaniu jej źródeł utrzymania. Jako członek Grupy Sterującej HSCA od samego początku wspieramy i propagujemy podejście HCSA i jesteśmy dumni z przyjęcia tej metodologii przez RSPO w swoich zasadach i kryteriach.

To tylko kilka przykładów kompleksowego zobowiązania BASF dla sektora produkcji oleju palmowego, które obejmuje wszystkich członków łańcucha wartości od plantatora do konsumenta końcowego. W 2015 roku zobowiązaliśmy się do realizacji 7 podstawowych celów i od tamtego czasu publikujemy roczne raporty na temat dokonywanych postępów. Choć osiągnęliśmy już znaczące sukcesy, nie zamierzamy spoczywać na laurach. Będziemy nadal dokładać starań, aby w przyszłości osiągnąć zrównoważoną produkcję oleju palmowego i jego pochodnych. Czas na zmianę!

 

Dowiedz się więcej na temat wyzwania dotyczącego oleju palmowego oraz działań podejmowanych przez BASF i inne podmioty w łańcuchu dostaw (informacje dostępne tylko w języku angielskim):

https://www1.basf.com/magazine/issue-7/article.the-palmoil-challenge.en.html

 

_________________________________________

 

Zobowiązanie BASF dla sektora produkcji oleju palmowego i jego pochodnych (2015)

  1. Ochrona lasów

Uwzględnimy dodatkowe wymogi dotyczące ochrony lasów zasobnych w węgiel i torfowisk w naszej polityce zaopatrzenia w olej palmowy i jego pochodne (zgodnie z metodologią HCS*). Dodatkowo włączymy wymogi odnośnie dobrowolnej zgody po uprzednim poinformowaniu („FPIC”) do naszej polityki zaopatrzenia.

  1. Identyfikowalność

Będziemy współpracować z kluczowymi zainteresowanymi stronami na wszystkich niezbędnych forach, aby zapewnić identyfikowalność, która przyczyni się do zmniejszenia produkcji oleju palmowego metodami niezrównoważonymi, a tym samym pomoże powstrzymać proces wylesiania.

  1. Harmonogram

Zobowiązujemy się do korzystania z surowców certyfikowanych przez RSPO (zgodnie z modelem MB/SG) i identyfikowalnych. Dotyczy to zarówno oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych, jak i frakcji oleju palmowego oraz produktów pochodnych.

  1. W ramach zobowiązania podjętego w 2011 roku BASF dąży do pozyskiwania oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych wyłącznie z certyfikatem RSPO.
  2. Do 2020 roku BASF ustanowi i włączy możliwość śledzenia pochodzenia oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych w górnej strefie łańcucha dostaw.
  3. BASF rozszerzy zobowiązanie do zakupu do 2025 roku wyłącznie zrównoważonych ekologicznie frakcji oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych oraz podstawowych pochodnych oleochemicznych oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych** – z certyfikatem RSPO i weryfikacją pochodzenia w górnej części łańcucha dostaw.

    4. Transformacja rynku

Będziemy wspierać fizyczne przekształcanie rynku pod kątem zwiększonego udziału zrównoważonego oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych w naszym łańcuchu dostaw i w sprzedaży.

  1. Dialog z zainteresowanymi stronami

Korzystając z naszych zasobów, będziemy tworzyć fora dyskusji na temat specyfiki przemysłu palmowego z naszymi partnerami i zainteresowanymi stronami, kładąc nacisk na potrzebę współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

  1. Włączanie małych gospodarstw

BASF dąży do włączania do systemu małych gospodarstw, wspierając projekty realizowane dla niewielkich producentów.

  1. Raporty o postępach prac

Zamierzamy regularnie informować o naszych postępach na podstawie przyjętego harmonogramu.

* nowe nasadzenia będą realizowane zgodnie z HCSA Toolkit w wersji 2.0 lub wersjach wyższych (http://highcarbonstock.org/; najnowsza aktualizacja: listopad 2016 r.)

** pochodne pierwotne – estry metylowe kwasów tłuszczowych, alkohole tłuszczowe, kwasy tłuszczowe, gliceryna i pochodna wtórna – palmitynian askorbylu

 

Iga Wasilewicz

Public and Government Affairs Manager

Phone: +48 22 5709-856, Mobile: +48 601978708, Email: iga.wasilewicz@basf.com
 

Tatiana Wroblewska

Dyrektor Biznesu Personal Care  Europa Centralna

Phone: +48 22 5709-966, Email: tatiana.wroblewska@basf.com

 

Zdjęcia wykorzystane w artykule (źródło):

1. Biotechnologia.pl/Fotolia

2. BASF/Getty Images

3. BASF

KOMENTARZE
Newsletter