Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BASF publikuje Palm Progress Report 2018

Firma BASF przedstawiła trzecią edycję Raportu z postępów działań związanych z olejem palmowym (Palm Progress Report, PPR), prezentując dane za rok 2018. Jednym z głównych surowców odnawialnych wykorzystywanych w BASF jest olej z ziaren palmowych i jego podstawowe pochodne. Surowce te są używane głównie do produkcji składników dla branży kosmetycznej, detergentów i środków czystości, a także artykułów spożywczych. W ubiegłym roku firma zakupiła 127.000 ton metrycznych certyfikowanego oleju z ziaren palmowych z produkcji zrównoważonej. Stanowi to około 70 procent całkowitej ilości tego oleju wykorzystywanej w BASF.

 

Jest to ważny krok naprzód w realizacji przyjętego przez firmę zobowiązania, aby do końca 2020 roku całość używanego przez firmę oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych pochodziła ze źródeł certyfikowanych przez RSPO. Po raz pierwszy w raporcie wspomniano ślad węglowy produktu (PCF) dla pozyskiwanego przez BASF oleju z ziaren palmowych pochodzącego z certyfikowanej produkcji zrównoważonej. Firmie udało się ograniczyć ilość CO2 o ponad 200.000 ton metrycznych w porównaniu z tradycyjnymi źródłami zaopatrzenia. Certyfikowana przez RSPO produkcja oleju z ziaren palmowych ma około 36% mniejszy wpływ na globalne ocieplenie klimatu niż produkcja niecertyfikowana. Wartość PCF obliczana jest zgodnie z wymogami i wytycznymi zawartymi w normie ISO 14067:2018-08 – Gazy cieplarniane – Ślad węglowy produktów.

Uprawa palmy olejowej stała się w ostatnim czasie przedmiotem krytyki ze względu na niekorzystny wpływ na środowisko. BASF podziela obawy dotyczące niepożądanego oddziaływania uprawy palmy olejowej na środowisko naturalne, społeczności lokalne i bioróżnorodność. Z tego względu firma przystąpiła do RSPO (Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego) i wspiera certyfikowaną przez RSPO zrównoważoną uprawę palmy olejowej.

 

Pełna wersja Raportu z postępów działań związanych z olejem palmowym (Palm Progress Report) jest dostępna na stronie internetowej BASF.

 

Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron – integralny element zrównoważonej produkcji oleju palmowego

Uprawa palmy olejowej stanowi źródło utrzymania dla ponad 3 milionów małych gospodarstw rolnych i drobnych producentów na całym świecie. Choć ich uprawy są niewielkie w porównaniu z plantacjami przemysłowymi, drobni właściciele rolni odpowiadają za około 40 procent całej światowej produkcji, a więc mają znaczny wkład w rozwój branży zrównoważonego oleju palmowego. Jednocześnie jednak drobni producenci mają niższe plony ze względu na brak odpowiednich informacji i wiedzy na temat uprawy palmy i sprzedaży oleju. Wkład w realizację projektów angażujących drobnych właścicieli rolnych umożliwia BASF wspieranie tej grupy przy jednoczesnym zwiększaniu dostępności oleju palmowego produkowanego w sposób zrównoważony, np. poprzez stałą edukację i wsparcie techniczne przy wdrażaniu i stosowaniu zrównoważonych praktyk produkcyjnych. Przyczynia się także do rozwoju łańcucha dostaw w zrównoważonej produkcji oleju palmowego, która nie powoduje wylesiania, a jednocześnie jest konkurencyjna na rynku globalnym i przynosi rolnikom większe korzyści społeczne i ekonomiczne.

– Nie da się osiągnąć znaczących postępów pod względem zrównoważonej uprawy palmy olejowej bez uwzględnienia drobnych producentów jako kluczowego ogniwa łańcucha wartości w produkcji oleju palmowego. Małe gospodarstwa stanowią bowiem aż 40 procent całkowitego areału upraw palmy olejowej w Indonezji i Malezji – stwierdził Ralph Schweens, prezes pionu Care Chemicals w BASF SE. – Nasza współpraca z Estée Lauder, Solidaridad i RSPO, a także koncernem Henkel, pozwala nam wspierać tych rolników, jednocześnie zwiększając dostępność oleju palmowego wytwarzanego w sposób zrównoważony.

Od 2016 roku BASF i Henkel współpracują z agencją rozwojową Solidaridad, włączając drobnych właścicieli rolnych w Indonezji w zrównoważoną produkcję i poprawiając warunki ich życia. Drobni właściciele rolni biorą udział w szkoleniach z tematyki rolniczej i ekologicznej w ramach inicjatywy Farmer Field School. Szczególny nacisk kładziony jest na wydajne i zrównoważone praktyki uprawy oraz standardy bezpieczeństwa i higieny. Od 2016 roku szkolenia Farmer Field School ukończyło prawie 2.000 rolników.

BASF, The Estée Lauder Companies i Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego (RSPO) współpracują także z Solidaridad na rzecz propagowania zrównoważonej produkcji oleju palmowego i jego produktów pochodnych w regionie Way Kanan w indonezyjskiej prowincji Lampung. Projekt wspiera niezależnych, drobnych producentów rolnych w Indonezji w działaniach na rzecz poprawy warunków życia oraz zrównoważonej produkcji oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych. Zakłada się, że w ciągu trzech lat co najmniej jedna trzecia objętych wsparciem małych producentów uzyska certyfikację zgodnie z opracowanym dla tej grupy standardem RSPO.


Zrównoważona uprawa palmy jako jeden z elementów przekształceń w branży

Jednym z działań zmierzających do przekształceń rynku jest podjęta w 2018 roku decyzja BASF o gruntownej modyfikacji portfolio. Na potrzeby branży pielęgnacji osobistej firma dostarcza wyłącznie składniki na bazie oleju palmowego z certyfikatem potwierdzającym pochodzenie z produkcji zrównoważonej. Jest to ważny kamień milowy w rozwoju branży kosmetycznej. Oprócz tego w 2018 roku w BASF zwiększono do 23 liczbę certyfikowanych zakładów produkcyjnych.

Jako jeden z głównych globalnych przetwórców oleju BASF zobowiązał się do regularnego publikowania planów działań na rzecz zrównoważonej produkcji tego surowca w obrębie łańcucha wartości oraz informowania o postępach na drodze do fizycznej transformacji produktów olejopochodnych. Raport PPR – opublikowany po raz pierwszy w 2016 roku – opisuje dylematy związane z rozwojem plantacji palmy olejowej oraz przedstawia zaangażowanie firmy w tę dziedzinę, politykę pozyskiwania oleju palmowego i strategię angażowania drobnych producentów rolnych. Od 2014 roku firma BASF należy do RSPO (Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego). Jest także członkiem Grupy Sterującej High Carbon Stock. Podmioty te realizują kolejne inicjatywy dotyczące ochrony lasów.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter