Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kalendarium

Seminarium Internetowe - Zmienione rozdziały USP 41 i 1251 na temat wag
Data rozpoczęcia:
2018-08-08
Data zakończenia:
2018-12-31
Organizator:
Mettler Toledo

Dowiedz się, jak przygotować się do spełnienia właściwych wymogów prawnych, i zdobądź dogłębną wiedzę na temat minimalnej naważki i niepewności pomiaru. Dowiedz się, jak zredukować zbędne koszty.

Rozdziały USP 41 i 1251 nt. wag.
 

Rozdziały ogólne 41 „Wagi” i 1251 „Pomiar masy na wadze analitycznej" zostały zmienione w 2013 roku.

Czy do wagi stosujesz aktualny SOP?

Dowiedz się od ekspertów GWP® METTLER TOLEDO, jak te zmienione rozdziały wpłyną na zarządzanie jakością wagi i obowiązujące SOP, szczególnie w kontekście wyznaczania minimalnej naważki i wykonywania rutynowych testów. Masz oficjalną alternatywę, łatwiejszy sposób wyznaczania minimalnej naważki. W odniesieniu do rutynowych testów, zaleca się stosowanie podejścia opartego na ocenie ryzyka w celu określenia rodzaju i częstotliwości rutynowych testów i zgodnie z tym podejściem nie podaje się już zalecenia wykonywania codziennych kontroli wagi.

Główne cele szkolenia:

Uzyskanie szczegółowych informacji na temat nowych wymagań opisanych w ogólnym rozdziale 41 USP „Wagi”

Przekazanie informacji, które testy należy wykonywać okresowo w przypadku wag stosowanych do analizy ilościowej i jakie działają od tej pory kryteria dopuszczenia

Poznaj dwa alternatywne sposoby oceny i wyznaczania minimalnej naważki dla każdej wagi

Uzyskaj informacje na temat koncepcji wykonywania rutynowych testów wag na podstawie oceny ryzyka zgodnie z zaleceniami USP, rozdział ogólny 1251 „Ważenie na wadze analitycznej”

Dowiedz się więcej na temat doboru wzorca do rutynowego testowania wagi

Zwróć uwagę, że w rozdziałach ogólnych nie mówi się już o codziennych kontrolach wagi

 

Grupa docelowa:

Kierownicy laboratoriów

Kierownicy ds. zgodności z przepisami

Specjaliści z zakresu zapewnienia jakości / kontroli jakości (QA/QC)

Kierownicy techniczni

 

Prowadzący:

Doktor Klaus Fritsch jest kierownikiem ds. zgodności z przepisami w dziale Global Business Area Laboratory & Weighing Technologies w METTLER TOLEDO. Konsultuje się z przedstawicielami różnych branż, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi je przepisami podczas stosowania systemów wagowych. W ramach swoich obowiązków Klaus jest aktywnym uczestnikiem paneli eksperckich USP, ASTM i EURAMET.

Newsletter